Rüzgarın Hızı ve Şiddeti: Rüzgârın birim zamanda aldığı yola rüzgâr hızı adı verilmektedir. Rüzgâr hızı genellikle kilometre/saat cinsinden ifade edilir. Rüzgâr hızı “anemometre” denilen aletle ölçülür. Rüzgâr hızı ile şiddeti farklı kavramlardır. Rüzgâr şiddeti “Boufort ölçeği” ile ifade edilir. Bu ölçekte şiddet, 0’dan 12’ye kadar sayılarla ifade edilir. Örneğin 0 durgun, 3 zayıf, 6 kuvvetli, 9 fırtına, 12 ise kasırgayı ifade eder. Boufort ölçeği rüzgârın çevredeki etkisinden yararlanarak, rüzgarın hızını ölçmeye yarar.

RÜZGARIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

a) Basınç Farkı: Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgâr hızı o kadar yüksek olur.

b) Basınç Merkezleri Arasındaki Uzaklık: Birbirine yakın olan basınç merkezleri arasında rüzgâr hızı yüksek, uzak olan merkezler arasında ise düşüktür. Basınç merkezleri birbirine yakın olduğunda izobar yüzeylerinin eğimi fazla olacağından rüzgar hızı fazla olacaktır..

c) Dünyanın Dönüşü: Savrulmanın etkisiyle rüzgârlar sapmaya uğrayarak en uzun yolu takip ederler. Bunun sonucunda rüzgârın enerjisi bir süre sonra azalır ve hızı düşer.

d) Sürtünme: Rüzgâr hızı zemine yakın yerlerde az, yükseklerde ise fazladır. Çünkü sürtünme etkisiyle rüzgâr hızı yüzeyde azalır. Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilerde rüzgâr hızı düşüktür. Ayrıca dağlık alanlarla çevrili yörelerde rüzgâr esme sıklığı ve hızı azdır.