Felsefe akıl ile var olana, hayata, insana ve değerlere ilişkin sorular sorup ve bu sorulara cevap bulmaya çalışırken bu yolda mutlak hiçbir zaman değişmeyen kesin bilgiler ortaya koyduğunu iddia etmeden gerçeğin araştırmasını yapar. Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe ise böyle bir ideanın arkasında değildir. O hikmete ulaşmak manasında değil, onu sevme, ona hasret duyma, yönelme manasında bir bilgidir. Hikmet her şeyi kapsayan bilgidir.