Bedir ve Uhud’tan sonuç alamayan Mekkeliler, putperest kabilelerden de yardım alarak yeniden Medine üzerine saldırdılar. Bu defa, Medine’nin etrafına (İran asıllı bir kişinin tavsiyesiyle) hendekler kazdırarak, savaşı şehirde kabul eden Hz. Muhammet, bu uygulamasıyla fazla kan dökülmesini önlemeye çalışmıştır. Hendeklerden geçemeyen Mekkeliler yine başarısız olmuşlardır.

  • Hendek Savaşı’nda Mekkelilerle işbirliği yapan Yahudilerin bu defa tamamı şehirden çıkartılmıştır, onlar da Hayber şehrine yerleşmişlerdir.
  • Hendek Savaşı, Müslümanların son savunma savaşıdır. Bundan sonra Müslümanlar taarruza, Mekkeliler savunmaya geçeceklerdir.