Felsefi düşünce devmlılık gösterir. Kant kendisinden sonra gelen 19. yy filozofları üstündeki etkisini sürdürmüştür. Bu yüzyılda Hegel felsefesi şekilenmeye başlamış ve Prusya’nın (Almanya’nın) resmi devlet felsefesi haline gelmiştir. Hegel felsefesi süreç içerisinde idealist ve materyalist felsefe (sağ ve sol Hegel’ciler) olarak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu bölünmeye rağmen Hegel felsefesi etkisini yüzyıl boyunca devam ettirmiştir. Hegel, Fichte ve Schelling’in içinde yer aldığı idealizm akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımın içerisinde yer alan filozoflar, oluşun ardındaki değişmeyeni bulmak için uğraş vermişlerdir.

Bu dönemin en önemli akımları ve düşünürleri: İdealizm ( Hegel, Fichte, Shelling), Pozitivizm (A. Comte), Romantizm (Schelling, Musset) vd.