M.Ö. 12OO’lü yıllarda boğazlar üzerinden gelerek Orta ve İç Anadolu Bölgesine (Eskişehir – Ankara dolayları) yerleşmişlerdir. Hititler’in yıkılmasından sonra başkent Gordion (Polatlı) olacak şekilde kuruldular. Kurucuları Gordios, en güçlü dönemlerini yaşadıkları kralları ise Midas‘tır. Karadeniz kıyılarından gelen Kimmerler tarafından yıkılmışlardır.

Devlet Yönetimi: Frigyalılarda başta kral bulunur, eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilirdi. Bir tarım toplumu olan Friyyalılarda krallar tarımın yetişmesi için çaba harcamışlar ve önlem almışlardır. Friyyalıların dini inanışları üzerinde tarımın etkisi vardır. En büyük tanrıları toprak ve bereket tanrıçası Kibele‘dir.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Frigyalılar bir tarım topluluğudur. Tarımın verimli yapılabilmesi için hayvancılıkta önem kazanmıştır. Tarımın ve hayvancılığın yetişmesi için sert önlemler almışlardır.

Hukuk: Friyyalılarda diğer alanlarda olduğu gibi hukuk kurallarında da tarım ve hayvancılığın etkisi görülür. Tarım ve hayvancılığı yasalarla koruma altına almışlardır. (Örneğin; saban kırmak ve öküz öldürmek idamla cezalandırılırdı.)

Dil ve Sanat: Frigyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Kuyumculukta ileri yitmişlerdir. Dokumacılık gelişmiş, Tapates adı verilen halı dokumalar yapmışlardır. Kaya oymacılığı ve tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardır.

Ordu: Güçlü bir orduları yoktur. Kral ve sarayı koruyan az sayıda kuvvet bulundurmuşlardır. Savaş zamanında ise yaya askerlerden oluşan ordular kurmuşlardır.