Projeksiyonlar ve Özellikleri: Bütün projeksiyonlar içten ışıklı bir model kürenin üzerine asetat (saydam plastik) geçirilmesi ile çizilir. Işığı yakılan model küreden yansıyan paralel ve meridyenler kağıt üzerine aktarılır. Böylece bir harita şablonu elde edilir. Daha sonra belirlenen amaca göre asetatın üzerine harita çizilir. Bütün projeksiyonlarda temas yüzeyinden uzaklaşıldıkça haritadaki bozulma oranı artar.

 a) Silindir Projeksiyon

 • Silindir projeksiyon ile tüm Dünyanın haritası çizilebilir.
 • Ekvatoral bölge en az hata ile gösterilir. Ekvatordan uzaklaşıldıkça hata oranı artar.
 • Bu tip projeksiyonlarda alan ve açı bozulur.
 • Genellikle tüm Dünyanın gösterilmesi gereken haritalar bu projeksiyonla çizilir.
 • Atlas, duvar ve eğitim amaçlı haritalar silindir projeksiyonları ile hazırlanmaktadır.

b) Konik Projeksiyon

 • Silindir projeksiyonda olduğu gibi asetat koni şeklinde, model kürenin üzerine geçirilir ve harita çizilir.
 • Genellikle Orta Kuşak ülkelerinin haritalarının çiziminde kullanılır.
 • Dünyanın yarısı gösterilse de, tümü de gösterilebilir.
 • Alan korunur, ancak şekil bozulmaları fazladır.
 • Ülke haritaları ile teknik ayrıntı isteyen haritalar bu projeksiyonla çizilmektedir.

c) Düzlem Projeksiyon

 • Düz bir asetat, haritası çizilmek istenen ülkenin üzerine getirilir ve harita çizilir.
 • Bozulmaların en fazla olduğu projeksiyonlardır.
 • Haritanın dış kısmına doğru bozulma artar.
 • Kutup haritaları bu projeksiyonla hazırlanmaktadır.
 • Açılarda bozulma meydana gelmez. Ancak şekil ve alan bozulur.