Hak kavramı sözlükte, adaletin ve hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç gibi anlamlara gelir. Bu kavramın özü, bir şeyi yapabilme yetkisidir. Ancak kişi, bu yetkisini kullanıp kullanmamakta serbesttir. İnsanların sahip olduğu her hak, ona saygı gösterilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirir. Bu nedenle de bir insanın sahip’ olduğu hak, başkalarına birtakım sorumluluklar yükler, örneğin’ bir çocuğun eğitim hakkına sahip olması; anneye, babaya ve devlete birtakım yükümlülükler getirir. Özgürlük; bir insanın başkalarına; zarar vermeden, düşündüğü ve dilediği şeyi yapabilmesidir.

Buna göre özgürlük; insanın doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmesi ve devredilmesi mümkün olmayan haklan kullanabilmesidir. Her insan; özgürlüğüne dayanarak pek çok faaliyette bulunabilir. Ancak kişi; başkalarının da özgürlükleri olduğunu asla unutmamalıdır. Diğer insanların özgürlüğünün başladığı yerde kendi özgürlüğünün sınırlanacağını veya biteceğini bilmelidir.