I. Haçlı Seferi (1096 – 1099): Avrupalılar 600 bin kişilik kalabalık bir ordu ile karadan İstanbul yakınlarına geldiler. Bizans’ın yardımıyla Anadolu’ya geçtiler. Anadolu’da Türkiye Selçukluları ye Danişmentliler Haçlılara karşı koymaya çalıştı. Ancak kalabalık Haçlı Ordularına karşı istenilen sonuç alınamadı. Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arştan Haçlılara karşı vur kaç taktiği uygulayarak ağır kayıplar verdirdi.

Sonuçları:

✓ Haçlılar, İznik, Batı Anadolu, Urfa, Antalya ve Kudüs’ü aldılar.
✓ Ele geçirdikleri Kudüs’te bir krallık diğer yerlerde ise derebeylik kurdular.
✓ Türkiye Selçukluları başkentlerim İznik’ten Konya’ya taşıdı.
✓ Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durmuştur. Bu durum Anadolu’nun Türkleşme sürecini bir süreliğine olumsuz etkilemiştir.

II. Haçlı Seferi (1147 – 1149): Musul Atabeyi Mahmut Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alınası üzerine Avrupalılar yeni sefere çıkmışlardır. Avrupa’daki kralların ilk defa katıldığı sefer olan II.Haçlı Seferlerinde Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Mesut, Alman kralı III. Konrad’ı Eskişehir’de bozguna uğratarak İznik’e çekilmesini sağlamıştır. Bu seferde deniz yoluyla Suriye’ye ulaşan Fransa Kralı IIİ Lui ve Alman İmparatoru. Konrad Şam’ı kuşattılarsa da başarılı olamamışlardır.

III. Haçlı Seferi (1189 – 1192): Selahattin Eyyubi’nin Kudüs kralını 1187 tarihinde Hittin Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü atması üzerine yapılmıştır. Bu sefere Alman İmparatoru Frederik Barbaros, İngiltere Kralı; Rişar ve Fransa Kralı Filip Ogüst katılmışlardır. Alman İmparatoru, Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan’ı Konya yakınlarında yenmesine rağmen Silifke Çayı’nı geçerken boğularak ölmüş ve ordusu dağıtmıştır. Fransa ve İngiltere kralları ise Selahattin Eyyubi karşısında başarılı otamayarak geri dönmüşlerdir.

IV. Haçlı Seferi (1202 – 1204): Eyyubilerin, Haçlıların elinde bulunan Yafa ve Suriye’deki bazı şehirleri almasıyla tekrar sefer düzenlendi. Bu dönemde Bizans’ta da taht kavgaları yaşanmaktaydı. Tahta çıkmak isteyen Aleksios Haçlıları İstanbul’a davet etti. Buradaki taht mücadelesine Haçlıların müdahale etmesine halk karşı çıkınca Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak 1204 yılında bir Latin Krallığı kurdular.

Haçlı Seferi amacından sapan bir özelliğe sahiptir. İstanbul’dan kaçan Rumlar İznik ve Trabzon’da Rum İmparatorlukları kurdular. İznik Rum İmparatorluğu 1261’de İstanbul’u geri alarak Bizans İmparatorluğunu tekrar canlandırmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu ise varlığını 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet alana kadar sürdürmüştür. Bu seferlerden başka dört tane daha Haçlı Seferi olmuştur.