Etiket: haçlı

2. Haçlı Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Musul Atabeyinin Urfa’yı Haçlılardan geri alması 2. Haçlı Seferlerine zemin hazırlamıştır.  Alman ve Fransa krallarının teşvikleri ve destekleri ile oluşturulmuş bu Haçlı ordusu, Anadolu’da Sultan Mesud’un üstün direnişiyle karşılaşmıştır. Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiş olan Anadolu Türkleri, kralların yönetimindeki bu orduya ağır kayıplar verdirmişlerdir.

Anadolu’dan geçmenin ne kadar zor olduğunu anlayan Alman ve Fransa kralları, Antalya’dan gemilerle Filistin’e geçmişler fakat; Anadolu topraklarında çok büyük kayıplar verdikleri için başarılı olamayarak, ülkelerine geri dönmek zorunda kalmışlardır.

{ 1 Comment }

Haçlı Seferleri Hakkında Bilgi – Kısaca

I. Haçlı Seferi (1096 – 1099): Avrupalılar 600 bin kişilik kalabalık bir ordu ile karadan İstanbul yakınlarına geldiler. Bizans’ın yardımıyla Anadolu’ya geçtiler. Anadolu’da Türkiye Selçukluları ye Danişmentliler Haçlılara karşı koymaya çalıştı. Ancak kalabalık Haçlı Ordularına karşı istenilen sonuç alınamadı. Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arştan Haçlılara karşı vur kaç taktiği uygulayarak ağır kayıplar verdirdi.

Sonuçları:

✓ Haçlılar, İznik, Batı Anadolu, Urfa, Antalya ve Kudüs’ü aldılar.
✓ Ele geçirdikleri Kudüs’te bir krallık diğer yerlerde ise derebeylik kurdular.
✓ Türkiye Selçukluları başkentlerim İznik’ten Konya’ya taşıdı.
✓ Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durmuştur. Bu durum Anadolu’nun Türkleşme sürecini bir süreliğine olumsuz etkilemiştir.

II. Haçlı Seferi (1147 – 1149): Musul Atabeyi Mahmut Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alınası üzerine Avrupalılar yeni sefere çıkmışlardır. Avrupa’daki kralların ilk defa katıldığı sefer olan II.Haçlı Seferlerinde Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Mesut, Alman kralı III. Konrad’ı Eskişehir’de bozguna uğratarak İznik’e çekilmesini sağlamıştır. Bu seferde deniz yoluyla Suriye’ye ulaşan Fransa Kralı IIİ Lui ve Alman İmparatoru. Konrad Şam’ı kuşattılarsa da başarılı olamamışlardır.

III. Haçlı Seferi (1189 – 1192): Selahattin Eyyubi’nin Kudüs kralını 1187 tarihinde Hittin Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü atması üzerine yapılmıştır. Bu sefere Alman İmparatoru Frederik Barbaros, İngiltere Kralı; Rişar ve Fransa Kralı Filip Ogüst katılmışlardır. Alman İmparatoru, Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan’ı Konya yakınlarında yenmesine rağmen Silifke Çayı’nı geçerken boğularak ölmüş ve ordusu dağıtmıştır. Fransa ve İngiltere kralları ise Selahattin Eyyubi karşısında başarılı otamayarak geri dönmüşlerdir.

IV. Haçlı Seferi (1202 – 1204): Eyyubilerin, Haçlıların elinde bulunan Yafa ve Suriye’deki bazı şehirleri almasıyla tekrar sefer düzenlendi. Bu dönemde Bizans’ta da taht kavgaları yaşanmaktaydı. Tahta çıkmak isteyen Aleksios Haçlıları İstanbul’a davet etti. Buradaki taht mücadelesine Haçlıların müdahale etmesine halk karşı çıkınca Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak 1204 yılında bir Latin Krallığı kurdular.

Haçlı Seferi amacından sapan bir özelliğe sahiptir. İstanbul’dan kaçan Rumlar İznik ve Trabzon’da Rum İmparatorlukları kurdular. İznik Rum İmparatorluğu 1261’de İstanbul’u geri alarak Bizans İmparatorluğunu tekrar canlandırmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu ise varlığını 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet alana kadar sürdürmüştür. Bu seferlerden başka dört tane daha Haçlı Seferi olmuştur.

{ Add a Comment }

Haçlı Seferlerinin Nedenleri – Maddeler Halinde

Haçlı Seferleri Avrupalı Hıristiyanların XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyılın son çeyreğine kadar Anadolu, Filistin ve Suriye’ye düzenlediği seferlere denilmiştir. Türkiye Selçuklularının kurutuş yıllarında uğraşmak zorunda kaldıkları Haçlı Seferleri’nin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır;

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri

✓ Papa ve din adamlarının etki sahalarını artırmak istemeleri
✓ Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs gibi yerleri geri almak istemeleri.
✓ Bu dönemde Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
✓ Savaşlara katılanların günahlarının affedileceği şeklindeki telkinler.
✓ Katolik Kilisenin, Ortodoks dünyanın üzerinde etkinliğini artırmak istemesi.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri

✓ Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olarak fakirlikten kurtulmak istemeleri.
✓ Avrupalıların doğudaki ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri.
✓ Avrupa’da toprak sahibi olamamış soyluların doğuda toprak elde etmek istemesi. (Derebeylik)

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri

✓ Bizans’ın Türklere karşı Anadolu için Avrupalılardan yardım istemesi.
✓  Derebeylerinin etki sahalarını ve güçlerini doğuda yeni yerler ele geçirerek yaymak istemeleri.
✓ Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemeleri.
✓ Avrupalılar, bu nedenlerle 1096-1270 yılları arasında, iki yüzyıl boyunca sekiz Haçlı sihri gerçekleştirmiştir.

{ Add a Comment }