İnsanların duygu, düşünce ve hayallerini kişisel bir üslup ve yorumla renk, çizgi, biçim, ses, ritim, söz gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ifade etmesine güzel sanatlar denir. Sanat “güzel sanatlar” adı altında çeşitli kollara ayrılmıştır. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye “bilim” denir. (TDK, Türkçe Sözlük) Bilim, neden-sonuç ilkesine dayanır ve nesneldir. Bilim deneysel yöntemler vasıtasıyla doğruyu, gerçeği, iyiyi ve yararlıyı bulmak için kullanılırken sanatın tek amacı güzelliktir. Sanat, insanın “varlık” şartlarından biridir ve insanın olduğu her yerde sanat etkinliği de görülmüştür.

Güzel Sanat Eserlerinin Özellikleri

  • Sanatçının yorumunu taşır ve özneldir,
  • Etkileyicidir, kişinin bayatını, duygu ve düşünce dünyasını değiştirir,
  • Asıl amacı güzeli yaratmaktır,
  • Özgündür ve her biri farklı özellikler barındırır,
  • Evrenseldir, kişinin kilometreleri aşmasını sağlan
  • İçinde yaşadığı toplumun ve çağın özelliklerini yansıtır.