Hz. Muhammed, güzelliği ve güzeli temsil eden kişiliğiyle örnek bir insandır. Kur’an, onu “güzel örnek” diye tanıtarak onun için bir ayette şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Resulüllah sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”

Hz. Muhammed sözleri, davranışları ve uygulamalarıyla insanlar için en güzel örnek olmuştur. Kibarlığı, nezaketi, yaşayışı, tatlı dilli ve güler yüzlü oluşuyla örnek olan Hz. Peygamber, güzel ahlakı da en üst seviyede yaşamıştır.