Yukarıda belirtilen sebepler dolayısı ile gusül yapması gereken kimselerin, cünüp, ayhali ve lohusa olanların, gusletmedikçe şu işleri yapmaları haramdır:

1) Namaz kılmak. Gusül yapması gereken kimse, yıkanmadıkça, hiçbir namazı kılamaz. Tilâvet ve şükür secdeleri de namaz hükmündedir.
2) Kâ’be’yi tavaf etmek. Kâ’be’yi tavaf etmek de bir ibadettir. Aynı zamanda Kâ’be-i Muazzama, namaz kılınan özel bir yerdir. Bu sebeple gusül yapması gereken kimse, usûlüne uygun olarak yıkanmadan Kâ’be’yi tavaf edemez.
3) Kur’ân-ı Kerim’e doğrudan el sürmek.
4) Kur’ân-ı Kerim okumak.
5) Camiye girmek

Cünüp, ay hali ve lohusa olanlar, yıkanmadıkça bu sayılan işlerden hiçbirisini yapamazlar.