Etiket: gusül

Gusül Abdestinin Çeşitleri – Guslün Çeşitleri

Gusül, başlıca üç çeşittir:

1) Farz,
2) Sünnet,
3) Mendup

1) Farz Olan Gusül: Gusül, başlıca üç şey için farzdır:

a) Cünüplükten temizlenmek için.
b) Erginlik yaşma erişmiş Müslüman bir kadın, normal aybaşı halinden temizlendikten sonra,
c) Doğum yapan bir kadının, lohusalık hali bitiminden sonra yapılan gusül, farz olan gusüldür.

2) Sünnet Olan Gusül: Gusül, başlıca dört şey için sünnettir:

a) Cuma günü, cuma namazını kılmak için,
b) Ramazan ve Kurban bayram namazlarını kılmak için,
c) Hac ve Umre için ihrama girerken,
d) Haçta Arefe günü, zevalden, yani güneşin tam gök kubbenin ortasında olduğu zamandan sonra farz olan “Vakfe” için gusletmek sünnettir.

3) Mendup Olan Gusül: Bu çeşit guslü şu ana başlıklarda özetlemek mümkündür:

a) İslâm’ı kabul ederken temiz olan, yani cunüp ya da ay veya lohusalık hali olmadığı halde Müslüman olan kimsenin gusletmesi, menduptur.
b) Erginlik yaşma geldiği halde ihtilâm olmayan, ya da ayhali görmeyen Müslüman’ın gusledip hükmen temizlenmesi de menduptur.
c) Sarhoşluk, baygınlık ve delilikten sonra,
d) Ölüyü yıkadıktan sonra,
e) Kan aldırdıktan sonra,
f) Kadir gecesi gibi mübarek bir geceyi ibadetle geçirmek için,
g) Medine-i Münevvere’ye girmek için,
h) Mekke-i Mükerreme’ye girdikten sonra ziyaret tavafı için,
ı) Hac ibadeti esnasında Kurban Bayramı sabahı, Müzdelife mevkiinde “Vakfe” yapmak için,
i) Güneş ve ay tutulmalarında kılman namaz için,
j)Yağmur duasına çıkmaya hazırlanırken,
k) İşlenen herhangi bir günahtan tevbe etmek için,
l) Fırtına, sel ve benzeri bir âfetten kurtulmak, ya da her türlü korkudan emin olmak gayesi ile kılınacak namaz için gusül yapmak menduptur.

{ Add a Comment }

Gusül (Boy Abdesti) Kimlere Farzdır

Hadesten taharetin ikinci şekli, gusüldür. Bu da, gerektiğinde ağız ve burun içi ile vücudun tamamını temiz su ile yıkamaktır. Gusül, Kitap, Sünnet ile sabit bir farzdır. Hiçbir İslâm bilgini, guslün farz oluşu konusunda ayrı bir görüş bildirmemiştir. Nitekim Yüce Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’de: “Şayet cünüp iseniz, iyice yıkanıp temizlenin.”, buyurmuştur.

Gusül Kimlere Farzdır

İslâm’ın bütün ibadetlerinde olduğu gibi, ancak gusledilmekle temiz olunabilecek hallerden birisi ile karşılaşan insanın, gusülden sorumlu olabilmesi için başlıca üç şart gerekir:

1) Müslüman olmak,
2) Akıllı olmak,
3) Bülûğ (erginlik) çağma erişmiş olmak).

Müslüman olmayan, akılsız, yani deli olan ve henüz erginlik çağma erişmeyen insanlara, gusül farz değildir. Zira Yüce Allah, bütün emirlerinden, öncelikle Müslüman, akıllı ve bâliğ olan kimseleri sorumlu tutmuş ve emirlerini onlara yöneltmiştir.

Bilgi Notu:

  • Erginlik yaşı (Bülûğ), genellikle 15 yaş olarak kabul edilmiştir. Bazı görüşlere göre erginlik yaşı; erkekler için 15, kızlar için ise 12’dir.
  • Guslü gerektiren hallere “Hades-i Ekber-Büyük Hades”, yani “büyük pislik”, abdesti gerektiren hallere de “Hades-i Asgar- KüçükHades”, yani “küçük pislik” adı verilir.

Bilgi Notu:

Soru: Kadın – erkek ilişkisinde meninin gelmemesi halinde de cünüp olunur mu?
Cevap: Kadın-erkek ilişkisinde meninin gelmesi şart değildir. Bu durumda, erkeğin cinsel organının sünnet bölümü, kadının cinsel organında kaybolması halinde, meni gelsin veya gelmesin, her iki taraf cünüp olur. Temizlenmek için, her iki tarafın gusletmesi farzdır.

{ Add a Comment }

Guslü Gerektiren Haller Nelerdir – Kısaca

Guslü Gerektiren üç hal vardır.

1) Cünüp Olmak: Cünüp olan Müslüman’ın, temizlenebilmesi için gusül yapması farzdır. Hangi sûretle olursa olsun, insanın menisi şehvetle fışkırıp dışa çıkarsa; cunüp olunur.) Şehveti tahrik eden herhangi bir davranış sonucu inzali, veya uyurken ihtilâm olan bir insanın, gusletmesi, yani bu cünüplükten temizlenmesi gerekir. Bu konuda kadın – erkek farkı yoktur.

2) Cinsel İlişkide Bulunmak: Erginlik yaşma gelmiş olan, kadın veya erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları halinde gusül gerekir. Bu durumda cinsel ilişkinin tamamlanmış olması, yani meninin akmış olması şart değildir. Zira burada önemli olan şey, yapılan iştir. Bu da guslü gerektirir.

Gusül gerektiren cinsel ilişkinin sınırı, erkeğin üreme organından sünnet yerinin, diğeri içinde kaybolmasıdır. Bu sınıra ulaşıldığı takdirde, her iki tarafa da gusletmek farz olur.

3) Aybaşı ve Lohusalık Halleri: Kadınların aybaşı ve lohusalık olarak bilinen özel halleri de, guslü gerektiren hallerdendir. Bu hallerde gusletme zamanı, aybaşı ve lohusalık kanının kesilme zamanıdır. Söz konusu bu kan kesilmiş olsa bile, gusledilmedikçe kadın, temizlenmiş sayılmaz.

{ Add a Comment }

Guslün Faydaları Nelerdir – Maddeler Halinde

İslâm dini, maddî ve manevî temizliği bir bütün olarak görmüş, bununla da hem vücudu, hem de ruhu olgunlaştırma yollarım göstermiştir. Bu yollardan birisi de, gusüldür. Nitekim guslün maddî ve manevî pek çok yararlan vardır. Fakat Müslüman, her İlâhî emirde olduğu gibi, yarar göreceği için değil, yalnız Yüce Allah’ın emri olduğu için gusül yapar.  İşte bu anlayış ile yapılan gusül, Yüce Allah’ın rızasını kazandırmakla birlikte biyolojik ve psikolojik bir çok yararlar da sağlar. Guslün bu yararları, özetle şöyle sıralanabilir:

Gusül Abdestinin Faydaları

1) Gusül ile bütün vücut, iyice yıkandığı için, onda bulunan pislikler giderilmiş olur.
2) Gusül, sinir sistemini düzeltir. Asab bozukluğunu hafifletip kalbe rahatlık ve huzur verir.
3) Maddî yorgunluğu giderir, vücudun dinlenmesini sağlar.
4) Vücuttaki ter gözeneklerinin açılmasını ve organizmanın rahat oksijen almasını kolaylaştırır.
5) Yüce Allah’ın ve Hz. Peygamber’in temizlik emirlerine uyulduğu için ruha huzur verir.
6) Gusül, Allah’ı, O’nun emrini, Hz. Peygamber’i, O’nun emrini ve Müslüman olmayı hatırlatır, ruh ile vücut arasındaki dengesizliği giderir, kendine güven duygusunu aşılar.

Guslün, bunlara benzer daha pek çok yararlan vardır. Fakat en önemlisi, Yüce Allah’ın emrini yerine getirmektir. Allah’ın emri yerine getirilince; dünya ve ahret ile ilgili bütün faydalar, bunun arkasından temin edilmiş olur.

Bilgi Notu:

  • Cünüplük: Hangi durumda olursa olsun, üreme organlarından şehvetle meninin gelmesi veya getirilmesi, ya da kadın-erkek ilişkisi sonucunda dinen yıkanıp temizlenmeyi gerektiren duruma “cünüplük”; bu durumda olan kimseye de “cünüp” adı verilir.
  • İnzal: Şehveti tahrik edici herhangi bir davranış sonucu, meninin şehvetle dışarı çıkma halidir.
  • İhtilâm: Düş azıtmasıdır. Yani ergin olan bir insanın, uyurken gördüğü bir rüya sonucu, veya hiçbir rüya görmeden, uykusunda menisinin akmasıdır.

{ Add a Comment }