Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

– Ocak ayında Kuzey Yarımkürede kış; Güney Yarım kürede yaz yaşandığından en yüksek sıcaklıklar Güney Yarımkürede ölçülür.

– En düşük sıcaklıklar Sibirya’nın kuzeydoğusunda yaşanmaktadır. Bu durumun oluşmasında karasallık etkili olmuştur.

– Sıcaklıkların en yüksek olduğu yer Afrika’nın güneyi ile Avustralya kıtasının orta kesimleridir.

– İzoterm eğrilerinin uzanışı incelendiğinde Kuzey Yarımkürede karalar üzerinde güneye doğru çıkıntı yaptığı görülür. Bu durum karaların daha soğuk olduğunu gösterir.

– Okyanusların batı kıyıları doğu kıyılarına göre daha sıcaktır. Bu durum sıcak su akıntılarının ve batı rüzgârlarının bir sonucudur.

Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

– Temmuz ayında Kuzey Yarımkürede yaz Güney Yarımkürede kış yaşandığından en yüksek sıcaklıklar Kuzey Yarımkürede yaşanmaktadır.

– Güney Yarımkürede en düşük sıcaklıklar Antarktika’da görülür.

– izoterm eğrileri Kuzey Yarımkürede karalar üzerinde kuzeye yönelmektedir. Bu durum karaların denizlere göre daha sıcak olduğunu göstermektedir.

– Güney Yarımkürede izotermlerin daha düzenli bir uzanış göstermesinin nedeni denizlerin geniş yer kaplamasıdır.

– Kuzey Yarımkürede kış sıcaklıkları Güney Yarımküreden daha yüksektir. Bunun nedeni kuzeyde karaların geniş yer tutmasıdır.

Dünya Ortalama Yıllık Sıcaklık Dağılışı

– Dünyanın şeklinin bir sonucu olarak sıcaklık değerleri Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

– Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküreden daha sıcaktır. Bu durumun ortaya çıkmasında karaların Kuzey Yarımkürede geniş yer tutması etkili olmuştur.

– Kıtaların, Kuzey Yarımküre’de batı kıyıları daha sıcaktır. Bu durumun ortaya çıkmasında sıcak su akıntıları ile batı rüzgârları etkili olmuştur.

– Kuzey Yanmkürede sıcaklık farklılıkları daha fazla, sıcaklık dağılışı daha dengesizdir. Çünkü karalar geniş yer tuttuğundan burada karasallık etkili olmuştur.

– Kuzey kutbunda sıcaklık değerlerinin düşük olması da karaların burada fazla alan kaplamasının bir sonucudur.