Etiket: güneşe

Dünyanın Yörüngesinin Elips Olmasının Sonuçları

Dünya yörüngesi elips şeklindedir. Yörüngenin şeklinden dolayı Dünya, Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Dünyanın Güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak yani günberi (perihel), en uzak olduğu tarih 4 Temmuz yani günötedir (afel). Dünya’nın Güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık dağılışına hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle Dünyanın güneşe yaklaştığı 3 Ocak tarihinde Dünya genelinde bir sıcaklık artışı yaşanmadığı gibi Kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır.

Yörünge hareketinin en önemli sonucu Dünya’nın Sonbahar ekinoksuna iki gün geç ulaşmasıdır. Bu nedenle ekinoks 21 Eylül’de değil, 23 Eylül’de gerçekleşir. Bu nedenle Kuzey yarımkürede yaz mevsimi iki gün uzun sürer. Dünya Güneşe yaklaştığı Ocak ayında, Güneşin çekim etkisi nedeniyle yörüngedeki hızı artar. Sonuçta Şubat ayı iki gün kısa sürer. Dünyanın yörüngedeki hareketi sırasında Güneşe yaklaşıp uzaklaşması bir takım sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  • Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi kış mevsiminden uzundur.
  • Temmuz ve Ağustos aylarının süreleri birbirine eşittir.
  • Şubat ayı iki gün kısadır.
  • Eylül ekinoksu iki günlük gecikme ile 23 Eylül’de gerçekleşir.

İple bağladığımız bir taşı kafamızın üzerinde çevirdiğimizi düşünelim. Taşın bağlı olduğu ipi biraz gevşettiğimizde yol uzayacak, taşın dönüş hızı azalacaktır. İpi biraz kendimize çektiğimizde ise yol kısalacak bu kez de taşın dönüş hızı artacaktır. Kütle çekim kanunu gereği cisimler birbirlerine yaklaştıklarında çekim kuvvetleri de artar. Dünya, Güneşe yakınlaştığında çekim etkisine girerek hızlanırken, uzaklaştığından çekim etkisi azalır bu nedenle de dönüş hızı düşer.

{ Add a Comment }

Dünyanın Yıllık Hareketi Nedir

Dünya yörüngesinde dönerken farklı konumlarda farklı süreçler yaşanır. Mevsimlerin oluşumunda, Dünyanın güneşe yakın veya uzak olması değil alınan enerji miktarı önemlidir. Enerji miktarı ise Dünyanın yörüngesindeki dönüş hızı ile ilgilidir. Dünya güneşe en yakın konumdayken (günberi) yörüngedeki dönüş hızı en yüksektir. En uzak (gün öte) konumundayken ise dönüş hızı en düşüktür. Dünya bir taraftan kendi ekseni çevresinde dönerken, diğer taraftan da Güneş çevresinde dönmekte ve Güneş çevresindeki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Dünyanın, Güneş çevresinde izlediği yola yörünge denir. Yörünge elips şeklindedir. Bu nedenle Dünya zaman zaman Güneşe yaklaşır zaman zaman uzaklaşır. Yörüngenin bir düzlem olarak düşünülmesiyle, ekliptik düzlemi oluşmuştur. Dünya yörünge hareketi esnasında Güneşe yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Ancak bu hareketin Dünyanın ısınması üzerindeki etkisi çok düşüktür. Çünkü Dünya, Güneşe en yakın konumdayken Kuzey Yarımkürede kış mevsimi başlar. Yer ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Yani ekliptik düzlemi ile Ekvator birbiriyle çakışmaz. Bir başka ifade ile Dünya ekliptik düzlemi üzerinde 90° ‘lik bir açı ile durmaz.

{ Add a Comment }