Dünyamızı dıştan kuşatan, atmosferin bulunmadığı ve yer çekiminin ortadan kalktığı boşluğa uzay denir. Bütün gök cisimleri gibi Dünyamız da, uzay boşluğunda bulunmaktadır, insan aklının sınırlarını zorlayacak ölçüde büyük olan evrende, sonsuz sayıda gök cismi yer almaktadır. Evrenin bu denli büyük olması, burada normal uzunluk ölçülerinin kullanılamamasına neden olmuştur. Gök cisimleri arasındaki uzaklıklar ışık hızından yararlanılarak oluşturulan ışık yılı ve ışık saniyesi kavramları ile ölçülür. Işığın bir saniyede kat ettiği yol 300.000 km’dir. Bir ışık saniyesi 300.000 km mesafeyi ifade eder.

Evren içinde belirli bir küme halinde birbirine yakın gezegenlerin oluşturduğu gruba galaksi (gökada) adı verilir. Dünyamızın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi, Samanyolu galaksisi içinde yer almaktadır. Güneş sistemi, merkezde bir yıldız olan Güneş, buna bağlı olarak dönen, gezegenler ve uydulardan oluşmuştur. Güneşin hacmi dünyanın tam 333.000 katı, ortalama uzaklığı ise 150 milyon km’dir.

Güneş helyum ve hidrojen ile kızgın gaz ve maddelerden oluşmaktadır. Kendi etrafında dönmekte olan güneşin dış kısmında sıcaklık 5000-6000° C civarındadır. Güneşten çevreye yayılan bu büyük enerji, insanoğlunun da yaşamını sağlayan en önemli enerji kaynağıdır.