Etiket: güneş çevresinde

Dünyanın Yıllık Hareketi Nedir

Dünya yörüngesinde dönerken farklı konumlarda farklı süreçler yaşanır. Mevsimlerin oluşumunda, Dünyanın güneşe yakın veya uzak olması değil alınan enerji miktarı önemlidir. Enerji miktarı ise Dünyanın yörüngesindeki dönüş hızı ile ilgilidir. Dünya güneşe en yakın konumdayken (günberi) yörüngedeki dönüş hızı en yüksektir. En uzak (gün öte) konumundayken ise dönüş hızı en düşüktür. Dünya bir taraftan kendi ekseni çevresinde dönerken, diğer taraftan da Güneş çevresinde dönmekte ve Güneş çevresindeki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Dünyanın, Güneş çevresinde izlediği yola yörünge denir. Yörünge elips şeklindedir. Bu nedenle Dünya zaman zaman Güneşe yaklaşır zaman zaman uzaklaşır. Yörüngenin bir düzlem olarak düşünülmesiyle, ekliptik düzlemi oluşmuştur. Dünya yörünge hareketi esnasında Güneşe yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Ancak bu hareketin Dünyanın ısınması üzerindeki etkisi çok düşüktür. Çünkü Dünya, Güneşe en yakın konumdayken Kuzey Yarımkürede kış mevsimi başlar. Yer ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Yani ekliptik düzlemi ile Ekvator birbiriyle çakışmaz. Bir başka ifade ile Dünya ekliptik düzlemi üzerinde 90° ‘lik bir açı ile durmaz.

{ Add a Comment }

Dünyanın Dönüşünün Sonuçları

Uzay boşluğunda yer alan bütün cisimler çeşitli yönlerde dönmektedir. Bir gök cismi olan Dünyamız da hem kendi ekseni çevresinde hem de Güneş çevresinde dönmektedir. Dünyanın kendi çevresindeki dönüşü 24 saat sürer. Bu dönüş sonucunda gece ve gündüz, yani bir gün ortaya çıktığı için bu harekete Gece Gündüz günlük hareket denir. İkinci hareket ise güneş çevresindeki dönüştür. Buna da bir yıl sürdüğü için yıllık hareket denilmiştir. Dünyayı aydınlık ve karanlık olmak üzere ikiye ayırdığı düşünülen çizgiye aydınlanma çemberi denir. Aydınlanma çemberinin güneşe bakan kısmı gündüzü yaşarken arka tarafı geceyi yaşar.

{ Add a Comment }