Astrolojide Manyetik Alan Etkisi:

Astrolojinin etki mekanizması üzerine geliştirilen bir başka teori de manyetizma temelli bir görüştür. Gezegenlerin manyetik etkilerinin anne rahmindeki bebeğin beynine şekil verebileceği konusunda iddialar mevcuttur. Hatta bu iddialardan biri, Kraliyet Astronomi derneğinin Üyesi astrofizikçi Perey Seymour’a aittir.

Seymour; Astrolojinin Bilimsel ispatı’(The Scientific Proof of Astrology) isimli kitabında “dünyanın manyetik alanının Güneş ve Ay’a ait manyetik alanlarla etkileştiğini” ileri sürmüştür.

Seymour’a göre gezegenler Güneş çevresindeki dönüşleri sırasında Güneş yüzeyinde etki yaparak partikül emisyonuna sebep oluyor. Bu partiküller ise dünyanın çevresindeki manyetik alanı etkiliyor.

Dr. Seymour güneş lekeleri döngüsü ile Jüpiter ve Satürn arasındaki açılar arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu süreçlerin dünyada atmosferindeki iyon dengesini değiştirerek canlılar üzerinde etkili olabileceğini söylemiştir.

Seymour’a göre manyetik etkileşimlerin anne rahmindeki bebeğin beyninin gelişmesine tesiri olabilir. Öyleyse: “Bu da gösterir ki, tüm güneş sistemi dünyanın manyetik alanı üzerinde bir senfoni çalmaktadır. Hepimiz de genetik olarak bu senfoniden değişik melodiler almak için akort edilmişizdir.”

Elbette bu iddialar, diğer astronomlar tarafından henüz ikna edici bulunmamıştır. Çünkü astrolojinin iç ilkeleri doğum anına büyük bir önem atfetmektedir. Bebeğin doğum anındaki gökyüzü durumunun onun bütün bir karakteri ve hayatıyla ilgili olduğunu kabul etmektedir. Bunun ise manyetik tesir teorisiyle açıklanabilmesi çok fazla zorlama gerektirir. Çünkü bebeğin genetik seçimi anne rahmine düştüğü anda yapılmıştır. Daha sonra da iyi beslenmeye vs. etkilere bağlı olarak gelişimini sürdürmüştür. Doğum anının nasıl bir önemi olabilir ki?

Hem bu nasıl bir manyetizmadır ki, yalnız beden sağlığını veya beyin merkezlerine bağlı olarak huylarını değil, kişinin mesleğini, evliliğini, kariyerini gösterebiliyor? Hepsi bir yana astrolojinin kullandığı en temel bilgi birimlerinin bilimsel açıklaması yoktur. Astrolojide burçlar denilen sabit yıldızlar büyük bir rol oynamaktadır ki, bunun izahının astrofizik tarafından yapılması çok güçtür. Çünkü burçları oluşturan yıldızların en yakını, akıl almaz ölçüde uzaktır. Hem onları bir arada takımada olarak düşünmek insan duyularının yanılgısıdır.

Bu yıldız takımlarını oluşturan yıldızların çoğu birbirinden çok uzak ve bağlantısız yıldızlardır. Bir birleriyle ilgisi bile olsa o kadar uzaktan manyetik etkilerinin olması akıl almaz. İyi düşünülecek olursa, o kadar uzaktaki yıldızın manyetik etkisi, ameliyat odasındaki lamba ve elektronik cihazların etkisinden, kıyas kabul etmez bir şekilde zayıf kalacaktır.

Kısacası güneşin veya bir başka gök cisminin bir burçtan geçerken etkisinin değişmesi ve o sırada doğan bebeğin beynini farklılaştırması hiçbir şekilde bilimsel izahı yapılamayan bir iddiadır. Bunlar da yetmezmiş gibi, burçlara adlarını veren yıldız takımadaları binlerce yıl önceki yerlerinde değildir. İşin doğrusu astrolojinin ne manyetizma ne de başka bir bilimsel izahla uyuşması çok kolay değildir.