İklim koşullarının doğru ve güvenilir biçimde sınıflandırılması için sağlıklı rasatlara ihtiyaç vardır, iklim şartları sürekli değişken olduğundan, rasatlar ne kadar eski kayıtları içeriyorsa o derece güvenilirdir.

İstasyon: Çeşitli meteorolojik araçların ve kayıt cihazlarının bulunduğu, hava durumu tahminlerinin yapılmasını sağlayan merkezlerdir. Bunların içinde bir bilgisayar vardır. Bu bilgisayarlarda toplanan veriler ana bilgisayara gönderilerek ülke içindeki veriler tek merkezde toplanılır.

Sinoptik Gözlemler: Bütün dünyada aynı anda (başlangıç meridyeninin saatine göre) saat 06.00 – 12.00 – 18.00    – 24.00 saatlerinde yapılan gözlemlere sinoptik gözlem adı verilir. Türkiye’de 02.00 – 08.00        -14.00 – 20.00 saatlerinde yapılır.

Klimatolojik Gözlemler: Yerel saatler dikkate alınarak yapılan gözlemlerdir. Bu gözlemler 07.00-14.00-21.00 saatlerinde yapılır. Ancak her istasyon ihtiyaç ve amaçlarına göre farklı saatlerde gözlemler yapabilmektedir.

Fenolojik Gözlemler: Bitkilerin yaşam dönemleri ile olgunlaşma, çiçek açma, meyve verme gibi süreçlerinin dikkate alınarak değerlendirildiği iklim araştırma yöntemleridir.

Uydu ve Uzaktan Algılama Yöntemleri:  Günümüzde iklim ve meteoroloji araştırmaları uydular aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Yüksek teknolojik donanıma sahip olan uydular atmosferle ilgili bilgileri çok süratli ve güvenilir biçimde yer merkezlerine ulaştırmakta, bu veriler iklim bilimcilerce değerlendirilerek hata oranı çok düşük tahminler yapılmaktadır.

Not: Meteoroloji araştırmalarında geçmişte yer gözlem istasyonları kulla­nılırken, günümüzde uydular bu çalışmalar için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir.