Ergenlikte Görülen Sorunlar:

1- Hızlı büyümenin etkisi ile sık sık baş ağrısı, bel ağrısı, sindirim bozuklukları gibi bedensel rahatsızlıklar gösterirler.
2- Kalabalıktan kaçarak, yalnız kalabilecekleri köşe bucaklara çekilirler. Yalnız kalmayı arzularlar.
3- Son çocukluk evresinde yorulmadan yaptıkları işlerden çok çabuk yorulurlar.
4- Hareketlerinde beceriksizlik ve organlar arasında eşgüdümsüzlük görülür.
5- Çabuk sıkılırlar, uzun çalışmaya, işlere ve oyuna karşı isteksizdirler.
6- Sık sık başkalarını çekememe, kıskanma davranışları gösterirler.
7- Kendilerine yapılan baskıya karşı koymaya, âdeta “yap” denileni yapmayıp, “yapma” denileni yapmaya başlarlar.
8- Karşı cinse karşı kinci davranır, onları kızdıracak şekilde hareket ederler.
9- Coşkularını denetlemekte yeteneksizleşirler, sık sık öfkelenirler, kavga eder, ağız kavgalarına girerler; korkuları ve üzüntüleri oldukça artar.
10- Kendilerine güvenleri azalır. Daha önce başarıyla yaptıkları işlere girişmekte cesaretsizleşirler.
11- Kendilerini sürekli eleştirirler. Beğenmedikleri yönleriyle daha fazla, ilgilenmeye başlarlar.
12- Sık sık huysuzlaşır, huysuzluklarını denetleyemezler.
13- Hayal kurmaya oldukça yüksek eğilim gösterirler.

Erinin gösterdiği bu davranışlar hoşgörü ile karşılanmadığında ve iyi bir rehberlik yapılmadığında onu yıkıma uğratabilir ve onda yerleşebilir. Ergenlik (ergenlik sonrası) döneminde de bu özellikler gözlenir ancak gelişim ve büyüme hızı yavaşlar. Erinlik sonrası (ergenliğin ortaları ile sonları) ise, 14-15 yaşlarında başlayıp 17- 21 yaşları arasında sona erer. Erinlikle birlikte başlayan ergenlik dönemi boyunca süren bedensel gelişmeyi (büyümeyi) psikolojik gelişim izler. Psikolojik gelişim ergenliğin ortasında ve sonlarında kendini daha fazla belli eder.