Platon ( Eflatun) Hakkında Kısaca Bilgi:

Platon da öğretmeni Sokrates gibi rasyonalist bir filozoftur. Evrensel doğruların var olduğunu ve bunların doğuştan geldiğini savunur. Platon‘a göre evrensel doğrular duyu organlarıyla elde edilemez. Çünkü duyusal algılar kişiden kişiye değişir. Platon’a göre doğru bilgi nesnel olan bilgidir ve böyle bir bilgi elde edilebilir. Böyle bilgilerin en güzel örnekleri matematikte vardır ve herkes için her zaman geçerlidir. Çünkü bu bilgilerin temelinde akıl vardır. Duyuların verdiği bilgi aldatıcı ve mükemmellikten yoksundur.

Platon bu bilgiye sanı (doxa) adını verir. Aklın verdiği bilgiye kesin ve doğru bilgidir. Platon, doğru bilginin varlığını kanıtlamak için “İdealar Kuramı” adında bir kuram geliştirmiştir. Bu kuramında var olanları ikiye ayırarak, iki ayrı dünyanın var olduğunu savunur: Gölgeler dünyası ve İdealar dünyası.

GÖLGELER DÜNYASI: Beş duyu organı yoluyla algıladığımız somut varlıklardan oluşan dünyadır. Platon, bu dünyaya aynı zamanda görünüşler dünyası adını da verir. Böyle bir dünyanın en önemli özelliği kaçınılmaz bir değişim içinde olmasıdır. Böyle bir dünya devamlı bir değişim içindeyse, bilinebilmesi olanaksızdır. Çünkü o, belli bir zamanda belli bir şey iken başka bir zamanda başka bir şey olacaktır. O zaman, onun hakkında öne sürülen bütün önermeler geçersiz olacaktır. Bundan dolayı sahip olduğumuzu sandığımız bilgiler, daha önce ifade ettiğimiz gibi ancak bir sanı olabilir.

İDEALAR DÜNYASI : Bu dünya değişmeyen, öncesiz ve sonrasız olan ancak akılla kavranabilen varlıkların dünyasıdır. En sağlam ve doğru bilgi bu varlıkların yani ideaların bilgisidir. İdealar, var olan tüm varlıkların ilk örnekleridir. Değişmezler ve duyularla algılanamazlar. Ancak akıl yoluyla bilinebilirler ve bu bilgiler doğuştan gelirler. Yani temelinde deneyim yoktur. Yalnız, insanlar idealara ait olan bu bilgileri, yaşadığımız dünyaya gelirken unuturlar. Unuttukları bu bilgileri ancak karşılıklı tartışma aracılığıyla anımsayabilirler.