Astrolojinin Tanımı ve Anlamı:

Astroloji yeryüzünde meydana gelen doğuşlar, oluşlar ve değişimlerle gökyüzü hareketleri arasındaki ilişkiyi araştıran bir yorumlama bilgisidir. Genel prensip olarak astroloji, gök cisimlerinin burçlardan geçişleriyle, birbiriyle duruşlar yapmasıyla yeryüzü olayları arasında bağlantı olduğunu kabul eder. Astroloji çalışmasında gökyüzü gözlemleri, hesaplamalar ve ölçümler kullandır.

Sümerlerden beridir, astroloji pratisyenleri gözlemler biriktirmiştir. Olaylarla gezegen duruşları arasında ilişkileri belirlemeye çalışmışlardır. Böylece astroloji analizleri ve yorumlarının dayandığı bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Bilgisayarın astrolojik hesaplamalarda kullandırmaya başlanmasıyla modern astrologlar hızlı bir şekilde istatistik biriktirmeyi başarmışlardır. Bunlar, astrolojinin bir fal türü olmadığının, teknik bir analiz olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.