Girit Uygarlığı: Girit bir ada olmasına rağmen çok eski bir yerleşim merkezidir. Burada hayat Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanır. Girit uygarlığı Ön Asya (Mezepotamya, Mısır, Suriye, Anadolu) uygarlıklarının Batı’ya taşınmasında ve Yunan uygarlığının oluşmasında etkili olmuştur. Ege Uygarlıktan içerisinde en eski uygarlık merkezidir. En önemli yerleşim yeri Knossos‘tur. Denizcilik alanında ileri giden Giritliler bu sayede uygarlıkarını Ege’den Akdeniz’e yaymışlardır. Oldukça güçlü bir donanmaya sahiptiler. Hatta bu yüzden şehirlerinin etrafını surlarla çevirmeye bile gerek duymamışlardır. Girit’te özellikle saray mimarisi çok gelişmiştir. En önemli eserleri Knossos Sarayı’dır.

Miken Uygarlığı: Girit uygarlığından sonra Mora Yarımadasında Akalar tarafından kurulan Miken uygarlığının en önemli siyasi olayı Truva Savaşları‘dır. Savaşın temel nedeni boğazlara egemen olarak deniz yolu ticaretin de söz sahibi olmaktır. Savaş Homeros’un İlyada Destanı’na da konu olmuştur. Daha sonra buraya gçö eden Dorlar Aka egemenliğne son vererek Yunan uygarlığını kurmuşlardır. Şato mimarisindeönemli eserler oluşturan Mikenliler, kuyu mezarları ile Mika ve Trinis şatoları ünlüdür.