Dünyanın küresel şekline bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daraldığından bu durum enlem etkisi denilen bir etkiyi doğurmuştur. Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse:

1- Ekvatordan kutuplara gidildikçe ışınların atmosferde aldığı yol uzar ve buna bağlı olarak ışınların atmosferde tutulma oranı artar. (Atmosferden geçen ışınlar Ekvatorda daha az yol kat ederken kutuplarda daha fazla yol kat eder. Bu durum dünya üzerinde sıcaklık farklılıklarının oluşmasına yol açmıştır.)

2- Kutuplara gidildikçe ışınların uzaya yansıma oranı artar.

3- Kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.(Enlem etkisine bağlı olarak, sıcaklık değerleri Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Sıcaklıktaki bu değişim denizlerdeki tuzluluk oranını, kalıcı kar sınırını, tarım ve orman üst sınırlarını etkiler.)

4- Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu tuzluluğu ve sıcaklığı azalır. (Deniz sularının sıcaklığındaki azalma enlem etkisinin bir sonucudur.)

5- Kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar, tarım, orman, yerleşme üst sınırları alçalır.(Kalıcı kar sının ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Çünkü; yerden yükseldikçe sıcaklık 200 metrede 1° C azalır. Buna bağlı olarak belirli bir yükseltiden sonra yağan kar teorik olarak erimeden kalabilmektedir. Bu sınır Ekvator çevresi sıcak olduğundan oldukça yüksek bir seviyeden geçer. Kutuplarda ise hava çok soğuk olduğu için yağan kar hiçbir zaman erimez.)

6- Ekvatordan kutuplara gidildikçe gölge boyu uzar. (Dünya’nın şekline bağlı olarak her iki yarım küre de Ekvatordan kutuplara gidildikçe gölge boyu uzar.)