II. Osman Döneminde Yapılan Islahatlar:

Osmanlı devletinin duraklama döneminde ıslahat için ilk ciddi girişimlerde bulunan Genç Osman olmuştur. Genç Osman’ın yaptığı ıslahat hareketleri şunlardır:

  • Şeyhülislam’ın fetva verme yetkisi haricindeki tüm yetkilerini kaldırmıştır. Böylece din adamlarının devlet işlerine karışmasının önüne geçmiştir.
  • Osmanlının güçlü dönemlerine geri dönebilmesi için güçlü bir mali sistem kurulmasına önem verdi. Bunun için din adamları ile askerler için hazineden yapılan fazla ödemeleri kesti.
  • Genç Osman ilk defa saray dışından evlenerek Osmanlı sarayını dışarıya yani halka açan padişah olmuştur. Genç Osman böylece Osmanlı padişahları içinde sosyal alanda ıslahat yapan ilk padişah olmuştur.
  • Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. Ancak bunun Yeniçeriler tarafından öğrenilmesi Genç Osman’ın öldürülmesine neden olmuştur.