Doğal ortam başlıca dört küreye ayrılmaktadır. Bu kürelerden en dışta olanı hava küre yani atmosferdir. Atmosfer yeryüzünü  çepeçevre kuşatan gaz kütlesidir. Yerçekiminin etkisi ile dünyamızla birlikte döner. Yeryüzünden yaklaşık 10.000 km kadar yüksekte sona erer. Atmosfer canlı yaşamını sağlayan ve düzenleyen bir yapıdır.

I. Oranı Değişmeyen Gazlar

– Atmosferin bileşiminde en büyük paya Azot gazı sahiptir. Atmosferi oluşturan gazların % 78’ini azot meydana getirir. Azot bitkiler tarafından toprakta tutulur.

– İkinci sırada % 21 ile oksijen yer alır. Oksijen hayatın varlığı için vazgeçilemez bir gazdır. Solunum ve yanma olaylarını düzenler.

– Argon yaklaşık % 1 oranla en önemli üçüncü gaz türüdür. Atmosferde en fazla bulunan soy gazdır.

– Diğer gazlar ise yani neon, helyum, hidrojen ve ksenondur. Ancak bunların atmosfer bileşimi üzerinde büyük bir etkisi yoktur.

gazlar-1

II. Oranı Değişen Gazlar

Atmosferde sıcaklık, basınç ve kirlilik gibi koşullara bağlı olarak değişim gösteren bazı gazlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi su buharıdır. Su buharı, oranı az olmasına rağmen iklim olaylarının tümünün yaşanmasında önemli bir paya sahiptir. Bir diğer oranı değişken gaz ise Karbondioksittir. Atmosferde sürekli bulunan bir gaz olmasına rağmen son 200 yıldır artan fosil yakıt tüketimi sonucunda atmosferdeki oranı artmış, bu nedenle Dünya giderek ısınmaya başlamıştır.

gazlar-2

III. Atmosferde Her Zaman Bulunmayan Gazlar

Bazı gazlar atmosferde her zaman bulunmayabilir. Örneğin; ozon yüksek atmosferdeki kimyasal süreçlerle ortaya çıktığından her yerde bulunmaz.