Avrupa’da matbaa 1450 de Alman Jan Gütenberg tarafından kuruldu. Osmanlı’ya ilk devlet matbaası Lale devrinde (1727) İbrahim Müteferrika tarafından getirildi. İlk basılan eser “Van Kulu Lügatı” dır. İbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra uzun süre işletilemeyen matbaa I. Abdülhamit döneminde sadrazam Halil Hamit Paşanın girişimleri ile yeniden faaliyete geçti.

Matbada din kitaplarının basılmaması koşulunun getirilmesi, geçimini el yazması (Hattatlık) ile sağlayan on birlerce kişinin baskısı ile daha çok ilgilidir. Ayrıca, halktan çok sayıda kitap talebinin olmayışı ve ihtiyacın karşılanabilmesidir.

Yayın hayatında ilk gazete II. Mahmut döneminde çıkarılan Takvim-i Vakayi’dir. Haftalık olarak yayınlanan gazetede çıkarılan Fermanlar, Yasalar, ülke içinde ve dışında meydana gelen olaylar yer alıyordu. İkinci gazete Ceride-i Havadis gazetesidir. 1866’da Muhbir Gazetesi çıkarıldı. Bu gazetede genç Osmanlılar meşrutiyet yönetimi ile ilgili düşüncelerini yayınlama fırsatı buldu.