Fizik Olmasaydı Hayatımız Nasıl Olurdu:

Fizik, kimya, genel olarak fen bilgisi görünüşte uzman olmadığımız sürece bize fazla bir şey vermez. Fiziğin karmaşık sistemi ya da genel olarak fen bilgisinin ayrıntıları günlük hayatımızı yaşarken karşımıza pek de doğrudan doğruya çıkmayacaktır. Öte yandan, fizik olmadan söz gelimi elektrik olmazdı, dolayısıyla da elektrikle çalışan alet ve cihazları kullanamazdık. Bunlar biz günlük olarak kullanabilelim diye basitleştirilmiş de olsalar son derece karmaşık fizik formüllerinin sonucudurlar.

Elektrik, optik gibi fizik bilgileri sayesinde hem günlük hayatımızı oluşturan ortam ve araçlar hem de bunun da bütününü ve çevresini oluşturan daha büyük sistem, yani uygarlık ortaya çıkmıştır. Elektriksiz şehirleri, barajsız ırmakları, taşıtsız yolları, teknik ve teknolojinin hiç olmadığı bir dünyayı düşünmek fiziğin ne işimize yaradığını anlamak için mükemmel bir yoldur. Matematik gibi fizik de uygarlığın özüdür, temelidir. Bir an hayali olarak bile olsa, fiziği hayatımızdan çıkardığımızda, karşımızda mağara resimlerini görmemiz işten değildir. Fizik bilgisi hiç olmasaydı, insan soyu ateş ve tekerleği dahi icat edemez, dünyadaki hayatını kolaylaştıracak hiçbir araç ve düzene ulaşamazdı.