a) Stoa Felsefesi Nedir: Stoa düşüncesinde, duyuma dayalı bir bilgi görüşü, maddeci bir varlık anlayışı ve bunlara paralel bir ahlâk felsefesi geliştirildiği görülür. Stoa Okulu‘nun kurucusu Kıbrıslı Zenon‘dur. Stoa anlayışına göre, insana düşen doğanın yasasına boyun eğmektir. Dünya ve dünyanın tarihi ile ilgili dramda insan yalnızca aktördür. Aktörler oynayacağı role ve dekora karışmaz.

b) Epikür Felsefesi Nedir: İnsan hayatının temel amacının haz olduğunu söyleyen ahlâk anlayışını yansıtan bir düşünce biçimidir. Mutluluğu hazza eşitleyen Epiküros’a göre, haz her şeyden önce acının yokluğudur, insan öncelikle kendisini ruhsal sükûnetten uzaklaştıran üç korkudan (tanrı, ölüm, kader) kurtulmalıdır.

c) Septik Felsefe Nedir: Septisizm (kuşkuculuk), kesin ve mutlak bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu ileri süren düşünce akımıdır. Septik felsefe, görünüş-gerçeklik arasında ayırım yapan bir düşünce tarzıdır. Biz görünüşleri, olay ve bağlantıları algılarız; ancak gerçekliğe ulaşamayız. Her iddia için birbirine karşıt görüşler ileri sürülebilir. Pyrrhon, Timon, Arkesilaos ve Karneades gibi düşünürlerin bakış açısı septisizmle ifade edilir.

d) Yeni Platonculuk Nedir: Kurucusu Plotinos olan bu akım, felsefeye dayanarak dini bir dünya görüşü geliştirme denemelerine örnektir. Temel olarak Platon’un düşüncelerinden etkilenmiştir. Plotinos da her türlü materyalist düşünüşü reddederek, ruhun kurtuluşunu amaçlayan görüşler sunmaya çalışır.