Felsefe tarihinin ilk felsefi düşünce geleneğini oluşturan İyonya’lı filozoflar, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes olarak sıralanır. İyonya Okulu, felsefi düşüncenin ilk okulu olarak meydana gelirken, Batı Anadolu kıyılarındaki İyonya —Milet— Yunan felsefesinin ilk merkezi olarak düşünce tarihindeki haklı konumunu almaya başlar. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes, her şeyden evvel, mitolojik düşünceden ayrılışı ve felsefi düşünüşe geçişi temsil etmektedir. İkinci olarak bu filozoflar, bilgiyi herhangi bir menfaat ve pratik gaye gözeterek değil salt varlığı bilmek ya da anlamak maksasıyla istemişlerdir. Onların aradıkları, şeylerin birliğiydi.

Öte yandan, her ne kadar felsefede onların yaşadıkları dönemde madde ile ruh arasında (düalist-ikici) bir ayırım yapılmamış olsa da, felsefe tarihinin ilk materyalistleri – maddeci düşünürleri- olarak kabul edilirler. Aristoteles‘e göre, İyonyalılar yalnızca anamadde -evrenin temelinde bulunan ilk unsur nedir? sorusu- üzerinde yoğunlaşmış ve var olan her şeyin kendisinden meydana geldiği arkhe’i yani anamaddeyi bildikleri zaman, varlık kavramını açıklayacaklarını düşünmüşlerdir.

Bu dönemin başlıca filozofları : Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Elealı Zenon, Empedokles, Anaksagoras, Leukippos, Demokritos’dur.