Benzerlikleri:

1- Her şeyden evvel, felsefe ve sanat belli bir gerçekliğe dayanır. Her ikisi de doğayı ve insan varlığını ele almaktadır. Felsefe de sanat da kendi incelene alanları olan varlık ile ilgili bir sonuç olarak ortaya çıkar. Hem felsefe hem de sanat, üzerinde durdukları bu varlığı yansıtır, dile getirir ve yorumlar. Bu yüzden her ikisinde de “yaratıcılık” vardır.
2- Her ikisinde de mecburi olarak uyulması gereken belirli bir sistem ve kural yoktur.
3- Felsefe ve sanat bilgisinin ortaya çıkışında bireysel özellikler etkili olduğundan ortaya çıkan bilgi özneldir.

Farklılıkları:

1- Felsefede sadece akla ve akıl yürütme kuvvetine dayanılır. Bunun temelinde de mantık ilkeleri bulunmaktadır. Sanat ise bizzat sezgiye, duygulara ve sanatçının hayal gücüne yaslanmaktadır.
2- Sanat, insan ruhunda estetik bir heyecan duygusu ortaya çıkarır, ruh dünyamızı ve duygularımıza derinlik kazandırır. Felsefe ise zihin ve düşünce dünyamıza derinlik kazandırır.
3- Felsefede evren, bilgi ve eylemle ilgili “doğru”lara cevaplar aranır. Sanatta ise “güzel” ve “hoşa giden” unsurlar aranır.