1) Farz olan abdest: Herhangi bir namazı kılmak, Kur’ân-ı Kerim’i el ile tutmak veya Tilâvet Secdesi yapmak için alınması gereken abdest; farz olan abdesttir.
2) Vacip olan abdest: Haçta, umrede veya normal ziyaretlerde Kâ’be’yi tavaf etmek için alınması gereken abdest; vacip olan abdesttir.
3) Mendup olan abdest: Bu tür abdestin alındığı zaman ve yerler, sayılamayacak kadar çoktur. Meselâ;

a) Devamlı abdestli kalmış olmak için,
b) Abdestli olarak uyumak için,
c) Gıybet, koğuculuk, yalan, kötülük ve benzeri herhangi bir günah işlendikten sonra, ondan arınmak için,
d) Ölü yıkandıktan, cenaze defnedildikten, kahkaha ile gülündükten sonra,
e) Gusül yapması gereken birinin, gusül yapmadan yeme, içme veya uyuma isteği halinde, ya da normal gusülden önce,
f) İlimle uğraşmak, Kur’ân, hadis, fıkıh ilmi okumak ve okutmak, ezan ve hutbe okumak, kâmet etmek için,
g) Arafat’ta vakfe, Ravza-i Mutahhara’yı (Hz. Peygamber’in kabrini) ziyaret etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y etmek ve benzeri birçok durumlar için abdest almak; menduptur. Böyle bir abdest, aynı zamanda farz ve vacip abdest yerine geçer. Yani farz ve vacip abdest ile yapılan bütün işler, Mendup abdest ile de yapılabilir. Meselâ; bu abdest ile namaz kılınabilir, Kur’ân-ı Kerim’e dokunulabilir ve Kâ’be-i Muazzama tavaf edilebilir.