Hava basıncının eşit olarak görüldüğü yerleri birleştiren eğrilere izobar (eş basınç) eğrisi denilmektedir. Basınç haritalarında bu değerler deniz seviyesine indirgenmiş olarak gösterilir. Bunlardan faydalanılarak oluşturulan haritalara ise  Eş basınç haritası(İzobar haritası) ismi verilmektedir.Aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan izobarların başlıca özellikleri şunlardır.

– izobarlar arasındaki basınç miktarı birbirine eşittir.
– İzobarlar iç içe kapalı eğrilerdir.
– izobarların birbirine yaklaştığı bölümlerde basınç farkı fazla, uzaklaştığı bölümlerde basınç farkı azdır.(Basınç eğrileri arasındaki basınç farkı azaldıkça haritanın verdiği bilgi daha ayrıntılı olur.)
– Alçak ve yüksek basınç merkezleri kapalı daireler oluştururlar.