Astroloji ve Astrolog Nedir –  Medyum ve Falcı Kimdir:

Günümüzde astroloji denilince akla gelen çoğu zaman fal olmaktadır. Hatta yıldız haritası çıkarmaktan ve okumaktan hiç anlamayan, ama kendine astrolog diyen pek çok kişi vardır. Tarot kartları açmak gibi uğraşıların çoğu faldan öte bir şey değildir.

Kendisine astrolog diyen, ama kart açan veya gönlüne bir şeyler doğduğunu söyleyen kişiler, insanların gelecek merakını tatmin edecek şekilde konuşan falcılardır. Bunların kurduğu cümleler,”Kalbin kararmış. Şu anda zor bir dönem geçiriyorsun ama geçecek. Çok büyük hayallerin var, bunların bazısına erişeceksin, bazısına erişemeyeceksin. Ama yakın zamanda güzel bir haber alacaksın.” Türünden şeylerdir.

Bunlar aslında hemen herkese uyabilecek cümlelerdir. Hemen herkes şu anda zor bir dönem geçirdiğini düşünür. Bunun geçeceğine daha iyi günlerin geleceğine inanmak ister. Yine herkesin hayalleri vardır ve bir kısmına ulaşır bir kısmına ulaşamaz. Bunlar umut vermesi bakımından hoş, ama falcıya üç beş kuruş kazandırmak dışında boş şeylerdir.

Bu tip falcılar en azından umut verdikleri için aldıkları parayı hak eden, iyi örnekler sayılırlar. Bir de inandırıcılık sağlamak için veya başka bir nedenle muhataplarını korkutan falcı astrologlar vardır. Bunların bazıları yarım yamalak astroloji bilgilerini de kullanır.

Genellikle; “Evlilik evinde çok karışık durumlar görünüyor. Başından üç nikâh geçecek. Birincisi seni terk edecek ama çok pişman olacak. İkincisi çok iyi olacak ama kazada ölecek. Üçüncüsünü pek sevmeyeceksin ama o seni sevecek” gibi bol hayal gücü içeren yorumlar yaparlar. Bunların bazen aklı başında kişileri bile karamsarlığa sürükledikleri görülür. Bu gibi yorumların çoğu, ya biraz hayal gücü katılarak abartılmış analizlerdir, ya neredeyse tamamen kafadan atılmış hikâyelerdir.

Bu kişilerin bir kısmının şizodipal kişilik bozukluğu vardır. Şizodipal kişilik bozukluğu olan kişiler bir çeşit toplum dışı tiplerdir. Zihin yapıları normal insanlardan daha farklıdır. Bunlar bir sır verir gibi konuşur ve olağandışı özelliklere sahip olduklarını söylerler. Birçok zaman olaylara olağan dışı bir anlam ve yorum katarlar.

Konuşmalarının garipliğinden zihin yapılarını anlayabilirsiniz. Genellikle dağınık, konu dışına aniden geçen, belirsizlik taşıyan konuşmaları vardır. Çoğu kez olağan dışı tavırları, toplumsal gerekliliklere karşı ilgisizlikleri dikkat çeker. Kişiler arası ilişkileri sorunlu olarak yaşarlar ve kendilerini ilişkide rahatsız hissederler. Bunların kendilerine astrolog demesi, astrolojinin itibarına büyük zarar vermektedir.

Bunun yanında halk kesimlerinin bilime karşı ilgisizken hayal ürünü olan şeylere rağbet etmeleri de çeşidi kesimlerce kınanmaktadır. İnternet sitelerinde rastladığımız bazı eleştirilerde “bilimin ışığı dururken, bu (pseudo Science) sahte veya sözde bilimlerin insanlar arasında revaç bulmasından” şikayet edildiğini görüyoruz.

Yani bir bakıma astroloji ile uğraşanlar; uzaylılardan mesaj aldığını ileri sürenlerle, medyumlarla, büyücülerle bir tutulmaktadır. Bu durumda astrolojiye gösterilen tepki, gizemli ve paranormal olayları konu alan popüler yayınlara gösterilen tepkiyle benzer olmaktadır. Bu eleştirilerde insanların sorunlarına akıl yoluyla çare aramak yerine yine eski zamanlardaki gibi sezgileri ve hisleriyle çare aramasına karşı duyulan tepki olduğunu görüyoruz.

Kanıtlanamadığı halde inanılan hurafelerin hala kabul görmesi, asrımız insanına yakışmayan bir ayıp sayılıyor. Oysa her şeyden önce astroloji bir medyumluk ürünü değil, mistik çalışmalara ve gönle doğan bilgilere dayanmıyor. Astrologlar gök cisimlerinin konum ve açılarını objektif bir akılla, mevcut tecrübe birikimiyle ölçüp biçiyorlar.

Hiçbir astrolog ne rüyasında gördüğü ne de trans sırasında kendisine görünen varlıklardan bir takım bilgiler aldığını iddia etmiyor. Bunu iddia edenler varsa, onlar medyum-kahindir. Medyum kahinlerin sözleri sübjektif sezgilere dayanmaktadır.

Astrologlar ise, herkesin gözlemleyebileceği pozitif olgular üzerinde konuşmaktadırlar, yani gök cisimlerinin konumlarını hesap kitap konusu etmektedirler. Eğer bir astrolog, yengeç burcu konumları için ” duygusal…” yorumu yapıyorsa, bu, tecrübelerle ulaşılmış bir bilgidir, tahmin veya içe doğma ürünü değildir.

Ancak elbette ki, “yarın yengeçler güzel bir haber alacaklar” diyen bir kişi kendisine astrolog deyince, astrolojinin de saygınlığı ciddi bir şekilde zedeleniyor.

Aslında gördüğümüz kadarıyla astrolojiye yönelen eleştirilerden birçoğu, onu uygulayanlara veya onu kullanarak çalıştığını iddia edenlere yönelen eleştiriler. Mesela internette bir genç,“Kadının biri çıkmış televizyona, önündeki kartlara bakıp bakıp, telefonla bağlananlara pembe haberler veriyor. Bu nasıl bilimsel olabilir!” diyor.

Her ne kadar tarot falının, astroloji ilmiyle sadece dolaylı bir ilişkisinin olduğunu, asıl olarak astrolojinin bir fal olmadığım ileri sürecek olsanız da bu falcılar kendilerine astrolog dediği sürece bu savunmanın bir geçerliliği olmuyor. Burada da her ne kadar tepki, astrolojinin kendinden çok onun adını kullanan falcılara yönelse de, bu arada kadim astroloji bilgisi de itibar yitiriyor.

İşin doğrusu astrolojik işaretlerin analizlerinde hiçbir zaman böyle bir kehanet dili kullanılamaz.