Hz. Muhammed (s.a.v), 632 yılında hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Mekke’ye gideceğini duyurdu ve yolculuk hazırlığına başladı. Peygamberimiz, hac sırasında, Arafat’ta toplanan yüz bini aşkın Müslüman’a bir konuşma yaptı. Onun bu konuşmasına Veda Hutbesi adı verilir. Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde, insanlara, belki burada bir daha kendileriyle buluşamayacağını söyledi ve onlarla vedalaştı. Hz. Muhammed’in evrensel insani değerler açısından büyük önem taşıyan Veda Hutbesi özet olarak şöyledir:

Emanet olarak eli altında bir şey bulunduran kimse, onu kendisine emanet etmiş olan şahsa iade etmelidir. Cahiliye Dönemi kan davaları kaldırılmıştır.

Ey insanlar! Gerçekten şeytan, sizin bu ülkenizde kendisine tapılmaktan ümidini kesmiş bulunuyor. Fakat o, bunun dundaki iş ve hareketlerinizden ehemmiyetsiz saydıklarınızda, kendisine tabi olunmaktan hoşnut olacaktır.

Ey insanlar! Hanımlarınızın sizin üzerinizde hakkı bulunduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Kadınlara en iyi bir tarzda davranıp muamelede bulununuz. Çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına girmiş kimselerdir. Sizler onları Allah’ın bir emaneti olarak almış bulunuyorsunuz. Kadınlar hususunda Allah’tan korkup çekinin ve onlara karşı en iyi bir tarzda davranıp muamele edin!

Ey insanlar! Müminler kardeştir. Bir kimse için kardeşinin malını yemek, onun tam rızasını elde etmedikçe helal olmaz.

Ey insanlar! Rabb’iniz bir, atanız birdir. Hepiniz Âdem’den türemiş bulunuyorsunuz. Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah yanında en mükerrem ve makbul olanınız, ondan en çok korkup çekineninizdir. Arap’ın Arap olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur; (varsa) bu takva yönündendir.