Hz. Muhammed’in davranışlarındaki yöresellik, onun söz, davranış ve eylemlerine yansıyan kendi dönemine özgü tarihsel, bölgesel, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik özelliklerdir. Örneğin, Hz. Muhammed’in “Biriniz sırtüstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.” sözleri, kendi dönemine ait kıyafetle ilgili bir uyarı özelliği taşıdığından yerel içeriklidir.

Hz. Peygamberin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili söz ve davranışları, tüm Müslümanlara yönelik evrensel mesajlar içerir. Hz. Muhammed’in yerel özellik taşımayan tüm insanlığa yönelik evrensel mesajlar içeren pek çok sözü vardır, örneğin Hz. Muhammed “insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.” buyurmuştur.

Sosyal hayata yönelik olan bu hadis, tüm insanlar için geçerlidir. Başka bir hadisinde ise Hz. Peygamber, “Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekememezlik yapmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz…” buyurmuşlardır. Bir insana kötü duygular besleme, birini kıskanma ve insanlara sırt çevirme, hiçbir toplumun ve kişinin doğru bulmayacağı davranışlardır. Bunlar her bireyi ve toplumu ilgilendiren evrensel ahlaki mesajlardır.