Etiket: evrendeki

Evrende Bir Düzen Vardır

İnsan akıllı bir varlıktır. Olaylar ve varlıklar üzerine düşünür ve gözlemlerde bulunur. O, yaşadığı çevrenin, dünyanın ve evrendeki varlıkların bir uyum ve düzen içinde olup olmadığını araştırır.

Kur’an’da, evrendeki düzen ve uyumla ilgili pek çok ayet yer alır. Bunlardan birinde, “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” buyrulur. Bir başka ayette de “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” buyrularak Allah’ın evreni bir düzen içinde yarattığı vurgulanır.

Evrendeki düzenin bir parçasını da doğadaki denge oluşturmaktadır. Doğada canlı ve cansız tüm varlıklar belli bir düzen ve ölçüye göre yaratılmıştır. Dünya, canlılar için havası ve suyu ile mükemmel bir yaşam alanıdır. Ondaki her şey bir denge ve uyum içindedir. Örneğin; solduğumuz havayı oluşturan oksijen, azot vb. gazların oranı belli bir ölçüdedir. Hayvanların ve insanların yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri için gereken her şey Dünya’da vardır.

Dünya’mız; dağları, ovaları, akarsuları, denizleri ve sınırsız güzellikleriyle bize yaşam için gereken tüm imkânları sunar. Vücudumuzda da bir denge ve düzen vardır. Organlarımızın uyumlu çalışması sağlıklı bir yaşam sürdürmemizi sağlar. Örneğin, vücut sıcaklığımız 40 derece ve üzerine çıksa ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü insanın ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir.

Evrendeki her şey bir düzen ve denge içindedir. Bu denge bizim mutlu ve sağlıklı olarak yaşamamızı sağlamaktadır. Bu nedenle doğal dengeyi bozacak davranışlardan kaçınalım. Havanın, suyun, toprağın kirletilmemesi için çaba gösterelim. Çevremizin ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi için üzerimize düşeni yapalım. Doğadaki güzelliklere zarar verenleri uyaralım veya görevlilere haber verelim. Allah’ın doğadaki dengeyi bozabilecek davranışlardan kaçınmamızı istediği Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: “Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın.”

{ Add a Comment }

Evrendeki Ölçü ve Ahenk Nedir

Evrende bulunan varlıklar arasındaki insicam, kâinattaki mükemmel işleyiş, bizlere mutlak kudret sahibinin yaratıcılığının eşsizliğini göstermektedir. İlahî sanattaki ihtişam mükemmeldir, insan tasavvurunun üstündedir. Bütün bunlar, bizi güzellikleri var eden Yüce Allah’ın bir başka eşinin olmadığını düşündürmektedir. Bu hususta Kur’an’da, “Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.” buyrulmuştur. Allah, evreni muhteşem bir ölçü ve ahenk içinde donatmıştır.

Dünya’mız, canlıların hayatlarını rahatça sürdürebilmesi için yaratılmış olan mükemmel bir yaşam alanıdır. Evrenin diğer tüm bölgelerinde olduğu gibi üzerinde yaşadığımız dünyada ve tabiatta da mükemmel bir düzen, uyum vardır. Mevsimlerin art arda gelmesi, gece ile gündüzün sürekli olarak birbirini takip etmesi, yağmur ve karın yağması, ilkbaharda doğanın canlanması, bitkilerin yeşerip ağaçların çiçek açması, aynı topraktan, aynı sudan beslenen ağaçların farklı tat ve renklerde ürünler vermesi, düzenli bir şekilde ve bir ölçüye göre gerçekleşmektedir. Bütün bunlar, evrende her şeyin düzenli, uyumlu, ölçülü bir biçimde ve bilinçli bir tasarımın ürünü olarak meydana geldiğini göstermektedir.

Kur’an, evrenin ve evrendeki tüm varlıkların bir yaratıcısı olduğunu ve hepsinin belli bir ölçü ve düzen içinde yaratıldığını vurgulamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.” buyurmaktadır.

Başka bir ayette, “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” buyrulur. Yine evrendeki düzen ve ahenk başka bir ayette, “O ki birbiri ile ahenktar yeri göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” şeklinde ifade edilmektedir. Aynı surenin başka bir ayetinde de şöyle buyrulur: “Andolsun ki Biz (Dünya’ya) en yakın olan göğü kandillerle donattık…” Bilim ve tecrübe de Kur’an-ı Kerim’de işaret edilen evrendeki bu muhteşem düzenin ve ahengin varlığını ispat etmiştir.

{ Add a Comment }