Bireylerin namusunu, şerefini, iffetini, aile kurumunu ve insan neslini koruyan evlilik bütün dinlerde emredilmiştir. Yahudiliğin on temel ilkesinden birisi evlilik kurumuna zarar veren zinanın yasaklanmasıdır. Ayrıca bu dinde bekâr kalmak günah sayılır, evlilik teşvik edilir.

Hıristiyanlıkta da evliliğe, aile kurmaya büyük bir önem verilir. Bu dine göre çiftler evliliğe ilk adımı kilisede atarlar. Nikâh kilisede kıyılır. Evlenen çiftler bir beden olarak görülür. Boşanma ise hoş karşılanmaz. İslam dininde de aileye ve evliliğe büyük değer verilmiştir. Evlilik Kur’an’dan ayetler ve Hz. Peygamberin hadisleriyle de tavsiye edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur, “buyrularak yasak ilişkinin açıkça bir çirkinlik ve toplumu yaralayan bir yol olduğu belirtilmiştir.