İngiltere’nin Mısır’ı İşgal Sebepleri:

1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması ile iyice önem kazanan Mısır’a, İngiltere göz dikmişti. Çünkü İngiltere’nin Hindistan ve Uzak Doğu sömürgelerine giden en kısa yol buradan geçiyordu. Özet olarak İngiltere, hem Mısır gibi verimli ve zengin kaynaklara sahip bir bölgede yeni sömürgeler elde etmiş olacak hem de sömürgelerine giden yolu denetim altına alacaktı.

İngiltere, Mısır’da çıkan ayaklanmaları ve karışıklıkları bahane ederek burayı işgal etmiştir. (1882)

Yapılan anlaşma ile Mısır, İngiltere ve Osmanlı Devleti’nin göndereceği komiserler tarafından yönetilecekti. Mısır’a ilk Osmanlı komiseri olarak Ahmet Muhtar Paşa gönderilmiştir.

İngiltere’nin Mısır’ı İşgalinin Sonuçları:

  • Böylece, çok önemli bir bölge olan Mısır da Osmanlı Devleti’nin kontrolünden çıkmıştır.

Bütün bunlardan başka istibdat devri olayları olarak,

    • Bulgaristan Prensliği’ne Doğu Rumeli bırakıldı ve ileride kurulacak olan Bulgaristan Krallığının temelleri atıldı.
    • Girit ayaklanmaları devam etti. Yunanistan’a bağlanmak için sık sık ayaklanan Girit’te, ıslahatlar yapılmasına ve yeni haklar tanınmasına rağmen, huzur sağlanamadı.
    • Halepa Fermanı ile Girit’te yerli halktan oluşan bir Temsilciler Meclisi kurulmasına rağmen isyan devam etmiştir.