Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine Etkileri:

Fransız İhtilali‘nin Osmanlıya Olumlu Etkisi: Demokrasi hareketlerinin başlaması, Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması ve Meşrutiyete zemin hazırlanması bakımından olumlu etkilenmiştir.

Fransız İhtilali‘nin Osmanlıya Olumsuz Etkisi: Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması sonucu azınlıkların milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanması ve Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları yaşaması Fransız İhtilali‘nden olumsuz etkilenmesidir.