İnsanların karmaşık düşünce yapısı, davranışlarının tanımlanıp açıklanmasını zorlaştırmıştır. Psikoloji alanında çalışan bilim adamları da davranışların köklerine inerek davranışları ortaya çıkartan nedenleri bulmaya yönelmişlerdir. Aynı ortamda, aynı uyarıcılara farklı tepki veren insanların davranışları göstermiştir ki davranışların kökeninde çok farklı nedenler bulunabilmektedir. Şimdi kısaca, insan davranışlarını etkileyen temel nedenleri açıklayabiliriz.

1- Organik Faktörler: Yaş, cinsiyet, sinir sistemi vb. unsurlardan kaynaklanan faktörlerdir.

2- Psikolojik Faktörler: Duygu, heyecan gibi kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumlar kişinin davranışını etkiler.

3- Ortam: Kişinin içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrecinin özellikleri organizmanın davranışlarını etkiler.

4- Geçmiş Yaşantı ve Deneyimler: Kişinin geçmişteki yaşantı ve tecrübeleri davranışın ne şekilde gerçekleştirileceğine etki eder.

5- Beklenti: Bireyin sahip olduğu beklentiler davranışın yönünü belirlemede etkilidir.

6-Tutumlar: Kişinin belli bir olaya, varlığa veya diğer bireylere karşı tutumları, onlar hakkındaki fikirleri davranışlara etki eder.