Bu dönemleri dış etkilere kapalı toplumlar (Mısır gibi) tarihsel gelişmeye uygun, yani sırayla yaşarken, dış etkilere açık toplumlar (Anadolu vb.) savaş, istila, göç ve ticaret gibi gelişmelerin sonucunda birden fazla dönemi aynı anda yaşayabilmiştir. Örneğin, taş devrini yaşamakta olan bir toplum maden devrini yaşamakta olan bir toplumla karşılaşılırsa eşya yapımında madenleri de kullanmaya başlar, böylece taş ve maden devirlerini aynı anda yaşamış olur. Bu dönem yazı kullanılmadığından “karanlık devirler” olarak da adlandırılır.

• İnsanların kullandıkları eşyalara ve araç- gereçlere göre isimlendirilmişlerdir.
• Eşya yapımında sırasıyla taş, toprak ve madenler kullanılmış, giderek daha dayanıklı ve kullanışlı araç-gereçler yapılmıştır.
• İnsan toplulukları arasındaki iletişim yavaş olduğu için bu devirler dünyanın her bölgesinde aynı anda yaşanmamıştır. Örneğin Anadolu’da ve Mezopotamya’da maden devirleri yaşanırken Avrupa taş devrini yaşamıştır.