Hadesten taharetin ikinci şekli, gusüldür. Bu da, gerektiğinde ağız ve burun içi ile vücudun tamamını temiz su ile yıkamaktır. Gusül, Kitap, Sünnet ile sabit bir farzdır. Hiçbir İslâm bilgini, guslün farz oluşu konusunda ayrı bir görüş bildirmemiştir. Nitekim Yüce Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’de: “Şayet cünüp iseniz, iyice yıkanıp temizlenin.”, buyurmuştur.

Gusül Kimlere Farzdır

İslâm’ın bütün ibadetlerinde olduğu gibi, ancak gusledilmekle temiz olunabilecek hallerden birisi ile karşılaşan insanın, gusülden sorumlu olabilmesi için başlıca üç şart gerekir:

1) Müslüman olmak,
2) Akıllı olmak,
3) Bülûğ (erginlik) çağma erişmiş olmak).

Müslüman olmayan, akılsız, yani deli olan ve henüz erginlik çağma erişmeyen insanlara, gusül farz değildir. Zira Yüce Allah, bütün emirlerinden, öncelikle Müslüman, akıllı ve bâliğ olan kimseleri sorumlu tutmuş ve emirlerini onlara yöneltmiştir.

Bilgi Notu:

  • Erginlik yaşı (Bülûğ), genellikle 15 yaş olarak kabul edilmiştir. Bazı görüşlere göre erginlik yaşı; erkekler için 15, kızlar için ise 12’dir.
  • Guslü gerektiren hallere “Hades-i Ekber-Büyük Hades”, yani “büyük pislik”, abdesti gerektiren hallere de “Hades-i Asgar- KüçükHades”, yani “küçük pislik” adı verilir.

Bilgi Notu:

Soru: Kadın – erkek ilişkisinde meninin gelmemesi halinde de cünüp olunur mu?
Cevap: Kadın-erkek ilişkisinde meninin gelmesi şart değildir. Bu durumda, erkeğin cinsel organının sünnet bölümü, kadının cinsel organında kaybolması halinde, meni gelsin veya gelmesin, her iki taraf cünüp olur. Temizlenmek için, her iki tarafın gusletmesi farzdır.