Bir yerin hava olaylarını oluşturan faktörlere iklim elemanları denir. Bunlar sıcaklık, basınç ve rüzgârlar ile nemlilik ve yağış olarak nitelendirilir. Bir yerin ikliminin bilinmesi için oraya dair bütün verilerin bulunması gerekmektedir.

– Sıcaklık
– Basınç ve Rüzgarlar
– Nemlilik ve Yağış

Belli başlı iklim elemanlarıdır.

Isı ile Sıcaklık Kavramları

Isı, cisimlerde bulunan potansiyel enerji miktarıdır. Sıcaklık ise cisimlerdeki potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmüş halidir. Yanlış bir durum olarak ısı ve sıcaklık aynı şeymiş gibi kullanılmaktadır. Isı ölçü birimi kalori, sıcaklık ölçü birimi ise santigrattır.

Güneş Sabitesi (Solar Konstant)

Güneşten dünyamızın dış yüzeyine bir saniyede ulaşan toplam enerji miktarına güneş sabitesi (solar konstant) denilmektedir. Bu enerji miktarı cm2 ye yaklaşık 2 cal’dir. Bu enerjinin dağılımı iklim için hayati önem taşımaktadır.

Güneşten Gelen Enerjinin Dağılımı

% 25 – Bulutlar ve atmosferden uzaya geri yansır. (Refleksiyon)
% 25 – Atmosfer içinde dağılır. (Difüzyon)
% 15 – Atmosferde emilir. (Absorbisyon)
% 8 – Yerden yansıyarak uzaya kaçar. (Albedo)
% 27 – Yeri ısıtır.
% 100 Toplam

Sıcaklık Etkenleri

Dünya üzerinde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlere sıcaklık etkenleri denir. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışının farklılıklar göstermesinin temelinde sıcaklık etkenleri yatar. Bunlardan bir kısmı sıcaklık üzerinde büyük etkiye sahipken bir kısmının etkisi oldukça azdır. Sıcaklık etkenlerinin özellikleri dünya üzerinde küresel ve bölgesel sıcaklık farklılıklarına yol açarken iklim koşullarının şekillenmesinde de büyük önem taşırlar. Belli başlık sıcaklık etkenleri şunlardır:

  • Güneş Işınlarının Geliş Açısı
  • Güneş Işınlannın Atmosferde İzlediği Yol
  • Güneşlenme Süresi
  • Yükselti
  • Kara Ve Denizlerin Dağılışı
  • Nem Oranı
  • Okyanus Akıntıları
  • Rüzgarlar
  • Bitki Örtüsü
  • Diğer Etkenler