Etiket: endülüs

Endülüs Emevi Devleti ve Özellikleri

Endülüs Emevileri Hakkında Bilgi  (756 – 1031): Emevilerin yıkılması sonucu ülkedeki tüm kontrol İspanya’daki topraklar hariç Abbasi Devleti’nin eline geçti. Emevi ailesinden olan Abdurrahman Abbasi’lerden kaçarak İspanya’ya gelmiştir. Buradaki Müslümanların kendisini halife olarak tanımaları sonucu Endülüs Emevi Devleti 756 yılında kurulmuştur. Başkenti Kurtuba olan devlet Avrupa’da kurulan ilk İslam Devleti’dir.

Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri

– Devlet en parlak dönemlerini, III.Abdurrahman ve II.Hakem zamanlarında yaşadım III. Abdurrahman halife unvanını da kullanınca İslam dünyasında aynı anda Abbasiler, Endülüs Emevileri ve Fatimler olmak üzere, üç ayrı yerde halife ünvanını kullanan devlet olmuştur.

– Endülüs Emevileri bilim ve sanatta devrinin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle başkent Kurtuba, yapılan bir çok cami, kütüphane ve medrese ile bu alanda Avrupa’yı etkilemiştir.

İbn-i Rüşd en ünlü bilim adamı olup, Helen kültürünün özelliklerinin Avrupa’ya taşınmasını sağladılar.

– Endülüs Emevi Devletinin farklı etnik devlet adamlarının mücadeleleri sonucu çıkan iç karışıklıklar nedeniyle zayıflaması sonucu 1031 yılında parçalanmasıyla küçük beylikler kuruldu. Bunlar içerisinde en önemlisi Beni Ahmer Devleti’dir.

{ Add a Comment }

Endülüs Emevileri Özet (756 – 1031)

Abbasi baskısından İspanya’ya kaçan Emeviler tarafından kurulmuştur. Kültür medeniyet alanında önemli gelişmeler göstermiş, böylece İslam medeniyetinin Avrupa’da yayılmasında doğrudan etkili olmuşlardır. X. yüzyıldan itibaren Endülüs hükümdarları halife ünvanını kullanmaya başlamışlardır. Aynı dönemde Abbasi ve Mısır’daki Fatimi hükümdarlarının da halife ünvanını kullanması nedeniyle İslam dünyası üç ayrı güçle temsil edilmeye başlanmıştır. Bu durum İslam dünyasında siyasi birlik olmadığının göstergesidir.

İç karışıklıklar nedeniyle 1031 yılında Endülüs Emevileri parçalanmış, İspanya ve Kuzey Afrika’nın batısında tevalf-ı müluk adı verilen küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan Beni Ahmer Devleti (1230 -1492) Hrıstiyanlara karşı varlığını XV. yüzyılın sonuna kadar korumayı başarmıştır.

{ Add a Comment }