Edindiğimiz bilgilerin duyu ve algıdan ortaya çıktığını, deneyden türediğini ve aklımızda doğuştan gelen hiçbir bilgi, düşünce ve ilke bulunmadığını ileri süren bir akımdır. “Bilginin kaynağı nedir?” sorusunu deneme (empeira) diye cevaplamıştır. Bu yaklaşıma “Ada Felsefesi” de denir.

Rasyonalizmin karşıtı olarak kabul edilen bir akımdır. Çünkü insanın zihninde hiçbir düşüncenin hiçbir ilkenin doğuştan olmadığını savunur. Bir doktrin, bir yaklaşım olmaktan çok bir yöntemdir. Rönesans döneminde ilk temsilcisi Francis Bacon‘dur. Kendisi tümevarım yöntemini geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştı. Empirizm’i daha sonraları sistemleştiren John Locke‘tur. David Hume da önemli temsilcilerinden bindir.

Empirizm’in BaşlıcaTemsilcileri:

Francis Bacon, John Locke, David Hume’dir.