Elektriği kim buldu sorusu pek çok insan tarafından merak edilen bir sorudur. Bunun nedeni insanın hayatını kolaylaştıran buluşların, bulunma sürecini merak etmesidir. İnsanlar için elektrik oldukça önemlidir. Bu nedenle elektriğin bulunuş sürecini ve amacını merak ederler.

Elektriğin İcadı

Elektrik, son dönemlerinin en büyük icadı olarak karşımıza çıkar. Bugün kullandığımız pek çok alet kaynağını elektrikten almaktadır. Ev içerisinde kullandığımız tüm aletler, günlük hayatta karşımıza çıkan tüm cihazlar elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Hatta evimizdeki su sisteminin temelinde bile elektrik vardır.

Elektriğin en fazla öne çıktığı yer ise telefon ve bilgisayardır. Teknoloji çağı insanlara hazır bilgiyi de sundu. Bu nedenle insanlar artık hazır bilgiye daha çabuk ulaşmak istiyorlar. Bilgi çağında bilgiye ulaşılan en önemli araçlar ise bilgisayar ve telefonlardır. Artık bu cihazlara ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bu cihazlar da diğer tüm cihazlarda olduğu gibi kaynağını elektrikten alır.

Elektriğin Tarihsel Gelişimi

Elektriğin icadı tek başına ön plana çıkan bir buluş değildir. Çünkü elektriğin bulunuşu bir takım tarihsel süreçlere dayanır. Hiçbir buluş bir anda ortaya çıkmamıştır teorisi, elektrikte de söz konusudur.

Elektrikle ilgili çalışmalar ilk filozof Thales’ e kadar dayanır. Çünkü ilk elektrik deneyini yapan kişi Thales’ dir. Ancak Thales çalışmaları sonucunda pek ilerleme kaydedememiştir. Bu dönemde elektron bulunmuştur.

Thales’ in çalışmalarından çok sonra William Gilbert 16. yüzyılın sonunda elektrik konusunu ciddi bir şekilde masa yatırmıştır. Bu alanda pek çok çalışma yapılarak elektrik bulunmaya çalışılmıştır. Hatta elektrik terimini de ilk kez William Gilbert kullanmış ve literatüre kazandırmıştır.  Ayrıca artı ve eksi elektrik yüklerini de bulmuştur.

1800’ lü yıllara gelindiğinde Volta, elektrik akımını bulmayı başarmıştır. Bu buluş elektriğin en önemli adımı olarak tarihe geçer. 1900’ lü yıllarda ise Edison ile birlikte çalışan Tesla elektriği kullanmayı başarmıştır. Bu sayede elektriğin nasıl bulundu sorusu da cevaplanmış olur. Edison’ un ampulü bulması ile birlikte de elektrik aydınlanma amacı ile de kullanmaya başlanmıştır. Günümüzde en önemli buluş olarak tarihe geçmiştir.