Mezopotamya’nın güney doğusuna tarihte Elam denilmektedir. Elamlılar Güneydoğu Mezopotamya’da hüküm sürmüşlerdir. Elam medeniyeti Sümerler ve Akadlar ile çok sayıda savaşa girişmişse de zaman zaman bu medeniyetlerin esaretinde yaşamayı kabul etmişerdir. Elamlılar da Sami ırkından olup Arap yarımadasından Mezopotamya’ya gelmişlerdir. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli yerleşim merkezi Sus kentidir. Elamlılar bilim ve teknikte ileri gidememişlerdir. Ancak güzel sanatlar, süsleme ve madencilik alanında ileri gitmişlerdir. Elamlılar seramik sanatında gelişmişlerdir. Elamlılar, Asurlular tarafından yıkılmışlardır.