Etiket: eksen eğikliği

Eksen Eğikliği Olmasaydı Neler Olurdu

Dünyanın Eksen Eğikliği Farklı Olduğu veya Olmadığı Durumlarda Neler Yaşanırdı: Eksen eğikliğinin bugünkünden farklı olması durumunda birtakım sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sonuçlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı

– Dönenceler ve kutup daireleri ortadan kalkardı.
– Güneş ışınları daima ekvatora dik açı ile ulaşırdı.
– Aydınlanma çemberi daima kutup noktalarından geçtiğinden, her yerde gece – gündüz süresi eşit olurdu.
– Mevsimler oluşmazdı.
– Matematik iklim kuşakları kavramı ortaya çıkmazdı.
– Orta kuşak oluşmazdı.

Dünyanın Eksen Eğikliği 30° Olsaydı

– Dönenceler 30°, kutup daireleri 60° enlemlerinden geçerdi.
– Güneş ışınları 30° enlemleri arasındaki alanlara dik açı ile ulaşırdı.
– Mevsimler oluşur, ancak mevsimlerin yayılım alanı değişirdi.
– Gece-gündüz süreleri daha fazla değişecekti.
– Matematik iklim kuşakları 30° ve 60° enlemlerinden geçerdi.
– Orta kuşağın alanı daralırdı.

Dünyanın Eksen Eğikliği 15° Olsaydı

– Dönenceler 15°, kutup daireleri 75°enlemlerinden geçerdi.
– Güneş ışınları 15° enlemleri arasındaki alanlara dik açı ile ulaşırdı.
– Gece-gündüz süreleri daha az değişirdi.
– Matematik iklim kuşakları 15° ve 75° enlemlerinden geçerdi.
– Orta kuşağın alanı genişlerdi.

{ Add a Comment }

Dünyanın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sonuçları

Eksen eğikliği: Dünyanın yörüngesinin düzlem şeklinde olduğu düşünülerek oluşturulan düzleme ekliptik denir. Ekvatordan geçtiği düşünülen düzleme ise Ekvator düzlemi denir. Dünya, ekliptik düzlemi üzerinde eğik durmaktadır. Eksen eğikliği ile yıllık hareketin sonuçları birlikte ortaya çıkar. Dünyanın yıllık hareketinin ve eksen eğikliğinin sonuçlarını maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Güneş ışınlarının yıl içindeki geliş açısı değişime uğrar. Buna bağlı olarak mevsimler oluşur.
  • Dünya’nın eksen eğikliğine bağlı olarak Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Buna bağlı olarak mevsimler ortaya çıkar.
  • Matematiksel iklim kuşaklarının ortaya çıkmasına neden olur.
  • Cisimlerin gölge boyu yıl içinde değişime uğrar.
  • Yıllık sıcaklık farklılıkları ortaya çıkar. Karalar ve denizler farklı ısınır ve bu durum Muson rüzgarlarının oluşmasını sağlar.
  • Aydınlanma çemberi, yıl içinde kutup noktaları ile kutup daireleri arasında sürekli yer değiştirir.
  • Güneşin yıl içinde ufukta doğup battığı yer ve zamanda değişiklikler olur. Böylece gece ve gündüz süreleri değişime uğrar. Gece gündüz süresinin değişmesiyle birlikte Güneş’in doğuş ve batış saatleri de değişime uğrar.
  • Aynı zaman diliminde farklı yarım kürelerde farklı iklimler ortaya çıkar.
  • Eksen eğikliğinin bir sonucu olarak dönencelerin ve kutup dairelerinin yeri belirlenir.
  • Dönenceler arasında kalan alanlara güneş ışınları yılda iki kez dik açı ile ulaşır.

Not1: Gece gündüz süresinde yaşanan değişim, eksen eğikliği ve Dünyanın yıllık hareketi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Aydınlanma çemberi yıl içinde sürekli yer değiştirir. Bu durum Kuzey ve Güney yarımkürede yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin değişimine neden olur.

Not2: Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğini bir sonucu olarak Güneş ışınları dönenceler arasındaki bölgeye yıl içinde iki kez dik gelir.

{ Add a Comment }