Haçlı Seferleri Avrupalı Hıristiyanların XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyılın son çeyreğine kadar Anadolu, Filistin ve Suriye’ye düzenlediği seferlere denilmiştir. Türkiye Selçuklularının kurutuş yıllarında uğraşmak zorunda kaldıkları Haçlı Seferleri’nin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır;

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri

✓ Papa ve din adamlarının etki sahalarını artırmak istemeleri
✓ Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs gibi yerleri geri almak istemeleri.
✓ Bu dönemde Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
✓ Savaşlara katılanların günahlarının affedileceği şeklindeki telkinler.
✓ Katolik Kilisenin, Ortodoks dünyanın üzerinde etkinliğini artırmak istemesi.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri

✓ Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olarak fakirlikten kurtulmak istemeleri.
✓ Avrupalıların doğudaki ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri.
✓ Avrupa’da toprak sahibi olamamış soyluların doğuda toprak elde etmek istemesi. (Derebeylik)

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri

✓ Bizans’ın Türklere karşı Anadolu için Avrupalılardan yardım istemesi.
✓  Derebeylerinin etki sahalarını ve güçlerini doğuda yeni yerler ele geçirerek yaymak istemeleri.
✓ Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemeleri.
✓ Avrupalılar, bu nedenlerle 1096-1270 yılları arasında, iki yüzyıl boyunca sekiz Haçlı sihri gerçekleştirmiştir.